Naar inhoud

(Poot)aardappelen; loofdoding 2019 wederom aandacht voor droge omstandigheden.

30 juli 2019

De aanpak van loofdoding bij pootaardappelen is belangrijk voor een gezonde en afgeharde aardappel. Belangrijk is dat de loofdoding op een rustige natuurlijke wijze gaat zonder stress omstandigheden. Hierdoor krijgt de aardappel meer weerstand dan bij een snelle acute loofdoding in een groen gewas en wordt naveleindrot voorkomen. Lees hieronder meer en zie download voor de beperking van de middelen.

De trend van de laatste jaren is dat we steeds meer streven naar een geleidelijke loofdoding in pootaardappelen (zie download schema). Hierdoor wordt een stress situatie voorkomen en daardoor wordt minder aantasting van bacterieziek (zwartbeen en stengelnatrot) nagestreefd. De knollen zijn dan beter afgerijpt en bouwen meer weerstand op tegen o.a. bacterieziek!

 

Ook is het belangrijk de aardappelen voldoende lang in de grond te laten zitten zodat de moederknollen wegrotten en de nieuw gevormde knollen goed afgehard zijn. Doordat we de laatste jaren over goede middelen beschikken tegen rhizoctonia is het mogelijk de aardappelen 3-4 weken in de grond te laten zitten voordat we tot rooien overgaan. 

 

Pootgoed kwaliteit; afgelopen jaar was de kwaliteit van het pootgoed maar matig, er was veel slechte kwaliteit pootgoed waarbij de poters na het poten direct tot rotting (fusarium) overgingen. De oorzaak die hier waarschijnlijk achter schuilt is dat pootgoed wanneer het lang in natte grond zit latent fusarium meeneemt en dit voorjaar in vochtig warme grond versneld tot nieuwe fusarium overging waardoor de moederknol vrijwel direct begon te rotten. Daarom adviseren wij pootgoed indien mogelijk niet langer dan 3-4 weken na de loofdoding te rooien.

 

Waarom geleidelijke vollevelds loofdoding?

Loofdoding vollevelds geeft  minder versmering in het gewas waardoor de kans op besmetting van bacterieziek kleiner is. Het is bewezen dat de klapper een belangrijke bron van besmetting is voor de verspreiding van bacterieziek. Dit geldt zeker voor vitale gewassen die nog volop in de groei zijn. Door geleidelijke loofdoding wordt de besmetting sterk terug gedrongen. De aardappel raakt niet in een stress situatie, rijpt natuurlijker af en heeft meer weerstand tegen o.a. bacterieziek. 

 

Waarom  loofklappen?

Loofklappen is nodig om met het rooien geen grote hoeveelheden loof meer te verwerken. Uiteindelijk hebben we een schoner product in de schuur.

 

Voorkomen van knolphytophthora?

Om knolphytophthora te voorkomen kan nog Ranman 0,5 ltr/ha toegevoegd worden aan de loofdoding. Ranman heeft een uitstekende werking tegen knolphytophthora. Voor een goede knol bescherming dient op pootgoed minimaal 2-3 maal Ranman 0,5 ltr/ha gespoten te zijn. 

Hergroei? Nieuwe uitloop (hergroei) kunnen we ons ook dit jaar niet permitteren in verband met infectie van virus door luizen. Hergroei doodspuiten kan met Spotlight of Finale SL 14. 

 

Opmerkingen:

a.    PAS OP met Reglone wanneer het droog is. De kans op naveleindrot is dan erg groot. Dit geldt ook voor lage doseringen Reglone!

b.    PAS OP met Finale SL 14 wanneer het erg nat is. De kans op knolrot is dan groter!

c.     PAS OP met Spotlight  Plus op bloot gespoelde knollen, er komen dan bruine ingebrande vlekken op.

d.    Spotlight Plus werkt goed bij zonnig weer. Het heeft geen nadelige invloed op de gewastoestand zoals Finale en Reglone. 

e.    Spotlight Plus is veilig bij droge grond. Spuit het gewas open met 1 ltr Spotlight Plus per ha en 400 ltr water fijne druppel aan het begin van de dag. Zo kan Spotlight maximaal daglicht benutten. Eventueel kan daarna veilig gespoten worden met Quickdown 0,8 ltr/ha + Oil 850 2 ltr/ha + Reglone 1,5 ltr/ha.

f.    Wel kan Spotlight bloot gespoelde knollen aantasten door verbrandingsvlekken.

g.    Om risico’s van Finale te verkleinen kan eventueel na het klappen van het loof 1-2 dagen gewacht worden. Wanneer de sapstroom hersteld is kan er Finale gespoten worden.

h.    Bij aanwezigheid van phytophthora, kan 0,5 ltr Ranman/ha toegevoegd worden.

i.    Bij regenachtig weer kan eventueel hechter (Guard 100 ml/100 ltr water) worden toegevoegd aan de Finale.

j.    Spotlight Plus is het beste middel om stengels met uitloop te doden, Reglone geeft in die gevallen vaak teleurstellende resultaten.

k.   Spotlight Plus altijd spuiten op een droog gewas. Spotlight Plus kan zelfs beter gespoten worden op droge stengels, dus eerst alleen klappen en daarna vollevelds spuiten zou de voorkeur geven.

l.    Spotlight Plus is sterk op de stengels. Is er nog veel groenblad in het gewas voeg dan Reglone 1 ltr/ha toe.

 

Loofdoding 2020

Reglone; Reglone Bold; Roquat; hebben een aflevertermijn van 4 november 2019 en een opgebruiktermijn tot 4 november 2019.

Finale SL14 heeft een aflevertermijn van 31 januari 2019 en een opgebruiktermijn  tot 31 januari 2020 .

 

De volgende middelen blijven hun toelating behouden:

Spotlight Plus; dosering 1 ltr/ha, max. 1 toepassing per teeltcyclus; 

Quickdown; dosering 0,8 ltr/ha, max. 2 toepassingen per teeltcyclus; interval 5 dagen; veiligheidstermijn 14 dagen

Belouka; dosering 16 ltr/ha, maximaal 2 toepassingen per teeltcyclus; interval 5 dagen; 

 

Heeft u vragen, vraag onze teeltmanagers.

Tags:

Samen ondernemen
aardappel
pootaardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.