Naar inhoud

(Poot)aardappelen; bewaarziekten, voorkomen beter dan genezen.

11 augustus 2016

Is het noodzakelijk om de (poot)aardappelen te behandelen tegen bewaarziekten of durven we het aan om de behandeling uit te stellen of achterwege te laten. Dit is de discussie nu de actieve stof imazilil en tbz niet meer op consumptie- en voeraardappelen mag voorkomen. Lees hieronder meer over het drogen en bewaren van (poot)aardappelen.

De behandeling van (poot)aardappelen tegen bewaarziekten staat op dit moment ter discussie. De actieve stoffen tbz en en imazilil mogen niet meer als residu terug gevonden worden op aardappelen voor consumptie- en voeraardappelen.  Dit betekent dat pootaardappelen bestemd voor export wel behandeld mogen worden maar dan moeten we wel zeker zijn dat ze werkelijk voor export weg gaan.

Gaan ze om bepaalde redenen niet meer weg voor export dan is geen enkele afzet mogelijkheid meer aanwezig. In principe vallen de aardappelen dan onder  "chemisch afval".

 

Wat kunnen we doen om bewaarziekten te voorkomen!

 

De beste bestrijding is en was het voorkomen van bewaarziekten. Dit is de meest effectieve aanpak. Dit kan door meer aandacht te geven aan het drogen, bewaren en koelen van de aardappelen. Na het sorteren is nu de beste en eigenlijk de enige behandel toepassing. Dan weten we de afzet bestemming en de eis van de afnemer wat betreft de toepassing.  Deze behandeling geeft dan ook een goede bescherming voor de wisselende temperaturen tijdens de export in  bijvoorbeeld zeecontainers tijdens export.

 

Belangrijk is na het rooien snel te drogen!

 

Snel drogen betekent binnen 3 dagen moeten de aardappelen winddroog zijn. Om in kisten bewaring hiervan zeker te zijn dat de aardappelen droog zijn is het goed  het drogen los te koppelen van het bewaren. Dit betekent aardappelen apart drogen voor een droogwand en daarna in een bewaarcel te bewaren. Je weet dan vrijwel zeker dat de aardappelen droog zijn als ze in de bewaring komen. Vetrouwt u het niet controleer dan enkele kisten. Dit geeft wel extra werk met de heftruck, maar voorkomt veel  ergernis.

Realiseer u dat aardappelen bij warme dagen met verschillende temperaturen in de schuur binnen komen. Houd hier rekening mee met drogen. Zet de kisten in aparte rijen. Maak gebruik van interne ventilatie om  de temperatuursverschillen  weg te halen. (temperatuursverschil in de partij = condens = vocht)

 

Tijdens bewaring, constant droog houden van de aardappelen!

 

Aardappelen bewaren, betekent constant droog houden. Dit kan alleen in een dichte bewaring, niet in de buitenlucht. Wisselende temperaturen geeft condens en vocht is de basis voor de uitbreiding van zilverschurft. Droog is droog en drooghouden kan alleen in een geconditioneerde bewaarplaats, niet in de buitenlucht!

 

Inkoelen van de aardappelen.

 

Het inkoelen van aardappelen is nodig om ze kiemvrij te bewaren, koel in op basis van het volgen van de gemiddelde dagtemperatuur. Te snel inkoelen is niet goed omdat er dan te weinig mogelijkheden zijn om te ventileren. Te langzaam geeft bij kiemlusitige rassen versneld kans op vroegtijdige kieming. Met ondersteunend mechanische koeling creeert u meer inkoel mogelijkheden.  Na sorteren kan dan een keuze gemaakt worden voor het wel of niet behandelen van de aardappelen in overleg met het handelshuis of de eind bestemming.

 

Bewaarziekten (poot)aardappelen:

 

Pootaardappelen bewaarziekten: fusarium en zilverschurft zijn een toenemend probleem in de teelt van pootaardappelen. Vaak zijn bewaarziekten niet alleen op te lossen met middelen als Diabolo of Lirotect Super. De middelen zijn vaak een ondersteuning bij de bewaring van pootaardappelen.

 

Bewaarziekten die naast Fusarium en Zilverschurft een steeds groter probleem worden in de praktijk:

 

Zwarte spikkel  ​komt steeds vaker voor en wordt vaak als zilverschurft  aangezien.  Zwarte spikkel komt vaak via het veld mee met de aardappelen.  Zwarte spikkel  zit vaak ook op de oude afgestorven stengeldelen en is duidelijk zichtbaar. Op de knol is het zeker met een vergrootglas duidelijk zichtbaar.  Middelen tegen bewaarziekten doen hier ook erg weinig aan en zwarte spikkel treedt ook vaak secundair op, dus op plekjes op de knol waar ook zilverschurft aanwezig is.  Ook de rhizoctonia middelen als Amistar en Subliem doen er weinig aan.  Belangrijk voor het voorkomen van zwarte spikkel is het snel drogen  van de aardappelen en het droog bewaren.

 

Phoma eupiryna is een schimmel die van nature op het loof en op de schil van aardappelgewassen voorkomt. Als het gewas na loofvernietiging onder natte omstandigheden afsterft, komen er veel sporen vrij. Als onder natte omstandigheden wordt gerooid, worden de sporen over alle delen van de rooimachine uitgesmeerd, waardoor er bij rooibeschadiging aan de knollen gemakkelijk infecties optreden. Phoma eupiryna wordt in de volksmond ook wel de "golfbal"  aantasting genoemd.

Deze ziekte is deels te voorkomen door vatbare rassen te klappen en daardoor het loof tusen de ruggen af te voeren. Dit verlaagt de kans op Phoma eupiryna aanzienlijk. Sommige rassen zoals Agria, Fontane etc. zijn gevoelig voor Phoma.

 

 

De middelen tegen bewaarziekten:

 

Diabolo en Magnate bevatten imazilil, Lirotect Super bevat naast imazilil ook thiabendazole (tbz).

 

Diabolo, Magnate en Lirotect Super mag dit jaar niet meer toegepast worden op bovenmaats pootgoed wat bestemd is voor de consumptie en veevoer. Het voordeel van de thiabendazole (TBZ)  in de Lirotect Super is de werking op Phoma eupiryna. TBZ geeft een extra aanvulling op voornamelijk Phoma eupiryna en Fusarium Solani.

 

Advies:        Diabolo / Magnate 100-150 ml/ton                     Lirotect Super  120 ml/ton

 

Toepassing is mogelijk met een schijfvernevelaar b.v. Pieperdoes. Eventueel kunt u verdunnen in de verhouding 1 : 1.

 

Ruimte behandeling: Diabolo kan ook via vernevelingstechniek door de aardappelen geventileerd worden. We hebben hier afgelopen jaren samen met de fabrikant veel ervaring mee opgedaan. Het systeem werkt uitstekend maar stelt wel eisen aan uw ventilatiesysteem. Wij kunnen u hierover meer informatie verstrekken.

 

Zijn er nog vragen bel gerust met onze teeltmanagers.

Tags:

aardappel
consumptieaardappel
pootaardappel
gewasbescherming

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.