Naar inhoud

Nieuw - Met TerraNature meststoffen bent u klaar voor de toekomst!

16 februari 2018

TerraNature is de nieuwe formule voor duurzaam bemesten. TerraNature meststoffen bevatten voedingsstoffen die gezond zijn voor de bodem, efficiënt zijn voor de plant en betaalbaar voor de boer. Deze lijn meststoffen is ontwikkeld voor de moderne landbouw passend bij de huidige problematiek en ontstaan uit de behoefte in de praktijk. Hieronder leest u meer.

 

Wat zijn TerraNature meststoffen?

 

TerraNature meststoffen zijn meststoffen die zijn opgebouwd uit organische stikstof. Hierdoor zijn de meststoffen weinig gevoelig voor uitspoeling.  Door de organische binding is de meststof wel altijd beschikbaar voor de plant. Zowel onder droge als natte omstandigheden is de meststof goed opneembaar en ontstaat er een regelmatige groei zonder al te veel stress. Dit resulteert in een betere kwaliteit van het eindproduct, beter bewaarbaar en van hogere kwaliteit. Daarnaast zijn de meststoffen gecoat met Humuszuur wat rondom de meststof in de bodem een iets verzurend effect geeft vergelijkbaar met de bodem rond de wortel van de plant. Hierdoor komen ook andere organisch gebonden elementen beter beschikbaar voor de plant. TerraNature meststoffen bevatten absoluut geen nitrificatie of urease remmers en bevatten ook geen chloride.

 

 

Waarom TerraNature meststoffen gebruiken?

 

TerraNature meststoffen zijn klaar voor de toekomst en passen uitstekend bij onze visie. Organische mest aan de basis en bijbemesten met TerraNature meststoffen. Door effcient te bemesten creeert u ruimte voor organische mest. U verbetert de bodem, stimuleert het bodemleven en uiteindelijk plukt u de vruchten hiervan in een betere kwaliteit en een hogere opbrengst. 

TerraNature meststoffen zijn gezond voor de bodem en bevatten geen zouten maar organisch gebonden stikstof. Deze stikstof is zowel onder droge als vochtige omstandigheden goed opneembar voor de plant. De beworteling wordt gestimuleerd en dit geeft planten meer inhoud aan voedingselementen. Vandaar dat TerraNature meststoffen ook alleen datgeen bevatten waar de plant om vraagt.

 

 

Welke TerraNature meststoffen zijn er?

 

 

TerraNature Gold;

Deze meststof bevat 46%  stiktstof + humuszuur

Geschikt voor grasland en als basis bemesting in de akkerbouw

 

 

TerraNature Gold + S;

Deze meststof bevat 38% stikstof en 18% zwavel + humuszuur

Geschikt voor grasland en als basis bemesting in de akkerbouw, bij uitstek geschikt voor overbemesting in graan.

 

TerraNature Gold + K;

Deze meststof bevat 16% stikstof, 32% kali en 6% zwavel + humuszuur

Geschikt voor 3e en 4e bemesting in grasland. In de akkerbouw zeer geschikt voor overbemesting in alle gewassen.

 

 

TerraNature Gold + B;

Deze meststof bevat 46% stikstof en 0,15% Borium + humuszuur

Geschikt voor de aardappelteelt en groenteteelt als basisbemesting.

 

 

TerraNature Structure;

Deze meststof bevat 45% Calcium en 35% zwavel + humuszuur

Geschikt voor het op peil brengen van de opneembare calcium in de bodem. Calcium is in de plant belangrijk voor de celopbouw en stevigheid en draagt daarmee bij aan de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct. Bij aardappelen gaat het specifiek om de schilkwaliteit.

 

 

TerraNature meststoffen in de praktijk?

 

  • TerraNature meststoffen zijn goed verstrooibaar tot een breedte van 36 meter.

 

  • TerraNature meststoffen zijn verkrijgbaar in bigbag's van 500 kg.

 

 

 

TerraNature meststoffen zijn klaar voor de toekomst:

 

  • Gezond voor Bodem

  • Efficient voor de Plant

  • Betaalbaar voor de Boer

 

Zie bij "downloads" de TerraNature folder!

 

TerraNature

 

TerraNature Gras

 

TerraNature Potato

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze teeltmanagers of belt u ons kantoor (0527 274030).

 

Tags:

Vergroening
Gezonde bodem
bemesting
TerraNature
Boerbewust

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.