Naar inhoud

Mais; welk vanggewas moet ik kiezen?

12 april 2019

Vanaf 2019 is het op zand en löss gronden verplicht om voor 1 oktober een vanggewas gezaaid te hebben na de maïs. Omdat op veel percelen de maïs dan nog niet van het land is moet er gekozen worden om een vanggewas tussen de maïs te zaaien. Voor welk vanggewas maakt u de keuze?

Mais en/of gras?

Allereerst is het belangrijk om goed te onthouden dat je maïs aan het telen bent en geen gras, het is niet de bedoeling dat het gras het straks overneemt van de maïs waardoor u een flinke opbrengstderving kunt krijgen.

Toch is een vereiste dat er wel een vanggewas staat op 1 oktober en dus moet je ook rekening houden met je onkruidbestrijding om het gras te sparen en het onkruid te bestrijden. Vandaar dat een goede graskeuze vereist is, een traag groeiend gras wat relatief goed tegen onkruidbestrijding kan.

 

Proterra Maize uitgebreid onderzocht.

Gelukkig is er een grassenmengsel ontwikkeld die speciaal ontwikkeld is voor onderzaai in mais.

Proterra Maize, deze heeft een wat tragere begin ontwikkeling en ontwikkelt zich eerst voornamelijk ondergronds. Dit zorgt er voor dat wanneer de maïs geoogst wordt  er een goed ontwikkeld wortelgestel is en er in korte tijd veel organische stof geproduceerd kan worden.

 

Door de diepe intensieve beworteling neemt het vanggewas voldoende nitraat op en daarnaast zorgt het ook nog eens voor een goede bodemstructuur en betere draagkracht van de grond.

Ook is Proterra Maize getest door Wageningen university & research en hieruit kwam naar voren dat dit mengsel ondanks de onkruidbespuitingen het beste uit de test kwam.

 

Geen risico, kies voor zekerheid.

Kort samengevat, wilt u een vanggewas die niet de concurrentie aan gaat met de maïs en waarin u ook goede bespuitingen tegen onkruid kunt doen, ga dan voor Proterra Maize.

 


Proterra Maize kunt u zaaien:

1. tijdens het  landklaarmaken

2. gelijktijdig met het mais zaaien (aparte zaaimachine op de maiszaaimachine)

3. door de mais heenzaaien wanneer de mais knie-hoog is


 

Zaaiadvies:  Proterra Maize  12-15 kg per hectare

 

Heeft u vragen, onze teeltmanagers hebben voldoende ervaring met gras onder mais om samen met u de beste keuze te maken.

Tags:

mais
Duurzaamheid
loonwerk veehouderij
groenbemester

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.