Naar inhoud

Mais; verplichting onderzaai gras (vanggewas) op zand en loss grond.

05 april 2019

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. Op zand en löss gronden is er bij maïsteelt een groot risico voor uitspoeling. Om uitspoeling te voorkomen moet er een vanggewas gezaaid worden voor 1 oktober.

Verplichting onderzaai mais op zand en löss gronden.

Zoals de meeste van jullie inmiddels wel zullen weten is het vanaf 2019 verplicht om bij snijmais voor 1 oktober een vanggewas gezaaid te hebben.

 

Hoe zit dat nu allemaal en wat zijn de risico’s?

Gewassen hebben stikstof en fosfaat nodig. Deze komen in de bodem en het water terecht als het gewas ze niet genoeg opneemt. Op zand en löss gronden is er bij maïsteelt een groter risico voor uitspoeling. Om uitspoeling te voorkomen verplicht de overheid om een vanggewas te zaaien op zand- en lossgrond voor 1 oktober.

 

Verschil in snijmais of korrelmais / GPS.

Vanaf 2019 is er een verschil in de inzaaidatum voor vanggewassen. Voor snijmaïs is dit uiterlijk 1 oktober. Voor andere soorten maïs is dit uiterlijk 31 oktober. Voor andere soorten mais zoals biologische mais, suikermaïs, korrelmais, ccm of mks moet er een vanggewas gezaaid zijn voor 31 oktober

 

 

Verschillende mogelijkheden om vanggewas te zaaien. U kunt een vanggewas zaaien op 3 verschillende manieren:

 

1a. Gelijk met het land klaarmaken.

Hierbij is het wel belangrijk dat u een traaggroeiend gras kiest zodat het gras niet de concurrentie aan gaat met de mais. Ook is het in dit geval belangrijk om goed te kijken naar welke spuitmiddelen u gebruikt zodat het niet dood gespoten wordt.

 

1b. Gelijk met het zaaien van de mais.

Het is mogelijk gelijktijdig met het zaaien van de mais ook het vanggewas tussen de mais te zaaien met een speciale zaaimachine welke op de maiszaaimachine is gebouwd. Deze zaait dan tussen de rijen een strookje vanggewas.

 

2. Op kniehoogte, net voor het sluiten van het gewas.

In dit geval is het belangrijk in de gaten te houden dat het gras nog wel de mogelijkheid krijgt door voldoende licht dat het kan kiemen. In dit geval loopt u het minste risico dat het gras de concurrentie aan gaat met de maïs.

 

3. Direct na de mais, maar uiterlijk 1 oktober.

- Door direct nadat u de mais geoogst heeft een vanggewas in te zaaien. U doet dat uiterlijk 1 oktober

- Door direct nadat u de mais geoogst heeft een vanggewas als hoofdteelt voor het volgende jaar te zaaien, u doet dat voor uiterlijk 31 oktober.

 

Tot en met 1 oktober mogen alle vanggewassen gezaaid worden, vanaf 1 oktober tot 31 oktober mag u alleen triticale, wintergerst, winterrogge, wintertarwe of spelt zaaien.

 


Vanggewassen;  bladkool, bladrammenas, gras, japanse haver, triticale, wintergerst, winterrogge en wintertarwe.

Vanggewassen geschikt als hoofdteelt; triticale, wintergerst, winterrogge, wintertarwe en spelt.


 

Let op!! 

Nadat u de maïs geoogst heeft, mag het perceel niet meer bemest worden. Ook mag het vanggewas niet voor 1 februari van het volgende kalenderjaar vernietigd worden.

Als u gras heeft ingezaaid mag dit gebruikt worden als veevoer door beweiding. Belangrijke voorwaarde is dat het doorgroeit en niet afsterft.

 

 

Controle  NVWA .

De controle wordt uitgevoerd door het NVWA, het is belangrijk dat er tijdig een aangewezen gewas wordt geteeld met als doel het effectief vastleggen van nutriënten in de bodem. Bij controle is het belangrijk dat de teelt is gedaan volgens “goede landbouwpraktijken” (genoeg zaad, juiste teelttechnieken etc.). Het is de verantwoordelijkheid van de landbouwer zelf om aan te tonen dat hij/zij “goede landbouwpraktijken” heeft toegepast. 

De consequenties van het niet slagen van de inzaai van een vanggewas of het kapotrijden daarvan is het belangrijk dat er aangetoond kan worden dat het niet aan de landbouwer zelf te wijten is en dat hij zich voldoende heeft ingezet om de teelt te laten slagen. Ook zegt het NVWA dat het kapotrijden van een vanggewas in veel gevallen kan worden voorkomen door tijdig te oogsten zodat de grond niet te nat is. Het risico van het niet slagen van de inzaai kan worden verkleind door bijvoorbeeld voldoende zaaizaad te gebruiken.

 

Wanneer er geen vanggewas gezaaid is of geteeld wordt bent u in overtreding, u krijgt een boete en een randvoorwaarden korting.

 

Heeft u vragen, bel dan met onze teeltmanagers werkgroep veehouderij.

 

Tags:

Uitspoeling
Samen ondernemen
Duurzaamheid
gras

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.