Naar inhoud

Mais; Crystal Green de startfosfaat voor uw bedrijf binnen de derogatie.

07 april 2020

Crystal Green is de startfosfaat voor mais, toepasbaar in de veehouderij en toegestaan voor bedrijven die vallen onder de derogatie. Dit is herwonnen fosfaat welke biologisch behandeld is en daardoor wettelijk toegestaan is binnen de derogatie. Lees hieronder meer.

     

Waarom een startfosfaat?

Een startfosfaat is nodig voor de begin ontwikkeling, wortelvorming en energie huishouding van een plant. Vooral de eerste fase is belangrijk, snelle wortelvorming geeft meer opname capaciteit van voedingsstoffen en voorkomt stress (tekort aan voeding) n de plant. Er zijn verschillende soorten startfosfaat maar voor derogatie bedrijven zijn deze niet toegestaan behalve natuurlijk gewonnen fosfaat. Hierop wordt een uitzondering gemaakt door de overheid. Deze herwonnen fosfaat is over het algemeen niet goed opneembaar voor de plant en moet door het bodemleven worden gemineraliseerd tot goed opneembare fosfaat. Crystal Green is hierop een uitzondering, deze fosfaat is biologisch behandeld en daardoor wel goed opneembaar voor de plant.

 

Crystal Green de startfosfaat ook voor bedrijven binnen de derogatie.

Deze nieuwe meststof is in de teelt van (snij)mais als startmeststof granulaat bruikbaar binnen de derogatie. Crystal Green bestaat uit behandelde magnesiumammoniumfosfaat, deze komt door de behandeling goed vrij in een wortel milieu. Uit de proeven blijkt dat de Crystal Green een meerwaarde geeft op zowel opbrengst als voederwaarde (VEM, Zetmeel). Crystal Green mag binnen de derogatie gebruikt worden, omdat het een herwonnen fosfaat is.

 

Crystal Green bevat:

5 % stikstof (N)

28 % fosfaat (P2O5)

10 % magnesium (MgO)

 

Voordelen.

- Gemaakt van 100% herwonnen grondstoffen.

- Goede opbrengsten op VEM en Zetmeel.

- Lage EC en zout index.

- Soortelijk gewicht vergelijkbaar met andere startfosfaten.

- Toegestaan binnen de derogatie.

 

Toepassing en advies.

Crystal Green wordt toegepast tijdens het zaaien, waarbij het direct op en rond het zaad komt te liggen. Dit kan met een granulaatstrooier. Daarnaast kunt u met de normale kunstmestbakken nog een aanvullende stikstofbemesting meegeven.

 

Advies voor mais:  Crystal Green 20-25 kg/ha toegepast in de rij bij het zaad.

 

In de bijlage onder downloads vindt u de  folder met daarin het onderzoek van de Crystal Green in mais  op zand- en kleigrond.

 

De teeltmanagers kunt u bellen,  zij werken vanuit huis en gaan op afspraak naar klanten ivm Corona-virus! 

Tags:

loonwerk veehouderij
mais
Voederwaarde
bemesting

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.