Naar inhoud

Mais; blijvend grasland inzaaien na de mais kan nu.

18 september 2018

-- Wij goed voor de bodem, de bodem goed voor ons. -- Vanwege het bijzonder droge jaar met veel extremen wordt ook de maïs vroeger geoogst dan normaal. Dit geeft ons de perfecte kans om blijvend grasland in te zaaien na de maïs. Niet ieder jaar hebben we het geluk dat we deze goede weersomstandigheden hebben tijdens en na de oogst. Lees hieronder meer.

Inzaai van grasland na de mais.

Waar andere jaren vaak wordt gekozen voor een groenbemester, tijdelijk grasland of het land braak laten liggen geeft dit jaar ons mogelijkheden voor grondverbetering en inzaai voor blijvend grasland.

Zoals veel van ons weten is maïs op maïs verbouwen niet ideaal. Het land eet langzaam maar zeker zijn eigen bodem voorraad op maar toch verwachten we het jaar erna gewoon weer een super opbrengst. Dit zal voor een paar jaar wel gaan maar je gaat op den duur toch opbrengstderving zien.

 

Nu weet ik, we hebben niet altijd het geluk dat de weersomstandigheden goed zijn en we op het land kunnen komen om het te bewerken en in te zaaien met als resultaat een goede groei. Maar daarom juist moeten we de kansen pakken die we krijgen. Vanwege de goede weersomstandigheden kunnen we goed op het land komen en kunnen we het bouwland goed bewerken waardoor we een prima zaaibed kunnen bereiden. Dit zorgt voor een snelle kieming van het gras en een goede opkomst.  Uiteindelijk ontstaat een nette goede grasmat. “Een goed begin is namelijk het halve werk.”

 

Wisselteelt van gras en mais.

Een goede rotatie is belangrijk omdat zowel gras als mais hier van profiteert. Maar wat zijn nu de voordelen van blijvend grasland inzaaien na de mais. Allereerst zorg je er met rotatie van gras en mais voor dat de bodem niet uitgemergeld wordt. Daarnaast worden de mineralen in de bodem efficiënt benut. Na het telen van de mais zit een gedeelte vrije stikstof in de bodem. Het blijvend grasland kan hier van profiteren zonder dat er extra kunstmest nodig is. Ook heeft de maïs er baat bij wanneer we na een paar jaar terugkomen op dit perceel. Maïs op gescheurd grasland geeft doorgaans namelijk een hogere droge stof en KVEM opbrengst. Door het vrijkomen van mineralen uit de oude grasmat groeit de mais bijzonder goed. 

 

Door deze manier van wisselteelt blijven de graslanden up to date. Zeker afgelopen zomer was duidelijk zichtbaar wat jonge en wat oude grasmatten waren. Naast het feit dat de verkeerde grassen goed tevoorschijn kwamen en de kweek duidelijk de overhand nam kwamen de jongere graslanden beter de zomer door. Een goede rotatie levert dus voordelen op, zowel het grasland en de mais presteren beter in opbrengst. Laten we onze kansen pakken nu het kan.  

 

Vragen hierover of wilt u meer weten, onze teeltmanagers staan altijd voor u klaar.

 

Tags:

Duurzaamheid
Voederwaarde
Gezonde bodem
gras
mais

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.