Naar inhoud

Lelies; kwetsbaar groeistadium in lelies.

09 juli 2019

Lelies zijn op dit moment kwetsbaar. Het komt er nu op aan dat alles klopt. Voldoende vocht en voldoende beschikbare voedingselementen bepalen of de lelies zonder gebreksziekten door dit moment heen komen. Ook het water voor beregening moet nog eens voldoende van kwaliteit zijn. Lees hieronder meer.

Een lelieplant vormt eerst bovenwortels, daarna groeit de plant snel in het loof  en vervolgens worden de onderwortels gevormd.  Op dit moment komt de plant in de overgang van bovenwortels naar onderwortels waardoor de plant snel in de problemen komt met vocht en voeding.

Dit wordt vaak nog versterkt door weersomstandigheden als extreme verdamping bij warm, winderig sterk drogend weer. De plant laat dan vaak gebreksziekten  (zgn. Vletter-ziek) zien. Pas als de plant weer voldoende onderwortels gevormd heeft krijgt deze het weer wat makkelijker.

 

Grondonderzoek.

Door een uitgebalanceerde bemesting is het mogelijk gebreksziekten te beperken. Dit betekent dan wel regelmatig grondmonsters nemen en zorgen dat de bemesting in de bodem optimaal is. Ten Brinke b.v. biedt u de mogelijkheid  grondmonsters  in eigen onderzoeksruimte te onderzoeken en een daarbij behorend bemestings- of teeltadvies te leveren.

 

Kwaliteit van beregeningswater en spuitwater.

Beregingswater voor de lelies moet een voldoende lage EC hebben, liefst onder een EC van 2.  Hoe hoger de EC hoe sneller de EC van de bodem stijgt. Lelies hebben een lage drempelwaarde van de EC in de bodem waardoor snel schade ontstaat aan de wortels. Dit kost veel groei en opbrengst en gaat daarnaast ook nog ten koste van de kwaliteit van de bollen. 

Ten Brinke b.v. kan uw beregeningswater en ook uw spuitwater onderzoeken. Daarnaast kunnen wij ook de EC van de bodem meten.

 

Wilt u meer weten, vraag onze teeltmanagers.

Tags:

lelie
Overbemesting
Gezonde bodem

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.