Naar inhoud

Lelies; extra aandacht rond de bloei voor bemesting, beregening, vuur en virus.

04 juli 2019

De lelies staan er gemiddeld goed voor. Het weer nodigt niet uit iets extra te spuiten tegen vuur. Belangrijk is juist om wel een goede basis te leggen tegen vuur. Daarnaast vragen lelies op dit moment op alle gebieden veel aandacht. Lees hieronder meer!

De lelies moeten voor een groot deel nog gekopt of nagekopt worden. De groei verloopt goed en over het algemeen staan de percelen er beter voor dan vorig jaar. Op enkele percelen zien we een onregelmatige stand vanwege (vrijlevende) aaltjes.

 

Beregenen.

Houd uw percelen goed in de gaten. Sommige percelen zijn ondanks de buien toch aan de droge kant. De gewassen verdampen nu veel en zijn vaak in het bed verraderlijk droger dan in de paden. De lelies gaan nu na het vormen van de bovenwortels ook onderwortels vormen. Deze overgang is lastig voor de lelie-plant. Vooral in het geval van veel verdamping is het belangrijk dat de grond vochtig is en de voeding in de bodem optimaal in orde is. 

 

Bemesting.

Het blijft nog noodzakelijk uw percelen te bemonsteren, tot het einde van de maand juli, op de aanwezigheid van voldoende voedingselementen in de juiste verhouding. Mineralisatie kan op dit tijdstip van het jaar sterk verschillen van perceel tot perceel. Belangrijk is de juiste balans in de bodem en voldoende stikstof. Ten Brinke b.v. kan uw percelen bemonsteren of u  kunt grondmonsters inleveren bij ons op kantoor. De volgende werkdag worden de monsters normaal gesproken geanalyseerd en ontvangt u de uitslag. Kunstmest voor overbemesting kunnen wij uit voorraad leveren.

Advies: neem grondmonsters ter controle van de voedingstoestand van uw bodem.

 

Vuurbestrijding.

Belangrijk is nu preventief systemische vuur te voorkomen. Dit kan met Folicur of middelen waar "Folicur" in zit. Spuit nu rond de bloei een keer of 3-4 met "Folicur" bevattende middelen zoals:  Folicur SC; Folicur WG; Phantom / Spirit of Luna Experience. Deze kunt u toevoegen aan de mancozeb. Als laatste afsluiting na het koppen adviseren wij Luna Experience, dit is het beste middel om het kopseizoen mee af te sluiten.

Advies:  Mancozeb 2 ltr/ha + Folicur SC 0,35 ltr/ha + Sumicidin Super 0,4 ltr/ha + Olie-H 4-6 ltr

 

Virusbeperking.

Nu Admire niet meer gebruikt wordt raden wij aan wekelijks of  2-wekellijks een luisdoder toe te voegen aan de bespuiting.  Dit is echt nodig om koloniserende luizen te voorkomen. Kies voor een strak schema wat betreft luisbestrijding. De vroeger zo populaire Katoenluis zal met het gemis van Admire zijn herintrede doen.

 

Luisdodende middelen in lelies zijn:

Calypso / Bariard; 2 toepassingen; dosering 0,25 ltr/ha; interval 7 dagen

Gazelle;  3 toepassingen; dosering 0,23 kg/ha; interval 30 dagen

Teppeki; 3 toepassingen; dosering 140 gram/ha; interval 21 dagen

Sivanto Prime;  1 toepassing; dosering 0,5 ltr/ha

 

Advies: wissel bovenstaande middelen zoveel mogelijk af, houd rekening met het spuitinterval.  Houd Sivanto Prime achter de hand wanneer Katoenluis echt een probleem wordt. 

 

Vragen over bemesting en gewasbescherming, bel dan met onze teeltmanagers!

Tags:

gewasbescherming
bemesting
TerraNature
lelie

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.