Naar inhoud

Kringlooplandbouw; praktijk en theorie sluiten niet op elkaar aan.

15 oktober 2019

Kringlooplandbouw is een goed streven waar Ten Brinke bv volledig achter staat. Wet- en regelgeving zijn echter niet flexibel genoeg om dit goed te ondersteunen. Hierdoor gaan veel goede initiatieven verloren. Lees hieronder meer.

Theorie en praktijk.

Wet- en regelgeving proberen boeren te stimuleren in de kringlooplandbouw te denken. Dit is ook zeker een goed initiatief waar wij volledig achter staan. Wat de gevolgen zijn van de huidige  kringlooplandbouw wordt onderschat en geeft uiteindelijk een omgekeerd effect.

 


Voorlopers in bijv. de akkerbouw ervaren dit. Zij gebruiken maximaal organische (vaste) mest of  compost gecombineerd met efficiente kunstmest om binnen de mestnormen een hoge opbrengst te realiseren.  Zij zien een opbrengstverhoging  van 10-15% als zij hier 5-10 jaar mee bezig zijn.  De akkerbouwers zijn hier dan ook zeer tevreden over. Daarnaast zijn de gewasssen meer weerbaar en zijn er minder gewasbeschermingmingsmiddelen nodig. Ook hebben de gewasbeschermingsmiddelen op gezonde weerbare planten een hoger rendement. 

 

Wat is nu het probleem?

Om dit in de toekomst te blijven realiseren is meer wettelijke ruimte nodig voor voedingsstoffen uit organische mest zoals bijvoorbeeld stikstof en fosfaat (wettelijk geregelde voedingsstoffen).  Op de vooruitstrevende bedrijven is de afvoer van voedingsstoffen op dit moment veel hoger dan de wettelijke aanvoer ruimte.  De bodemvruchtbaarheid daalt en planten worden meer gevoelig voor ziekten.

De voorlopers zien nu al dat er meer (organische) voedingsstoffen nodig zijn om gezonde gewassen met een hoge opbrengst te kunnen blijven realiseren. Zij ervaren dat de gewassen door te kort aan voeding eerder afsterven, meer vatbaar worden voor ziek en zeer. 

Met de huidige werkwijze zetten wij de  positieve "Kringloop landbouw"  in met als gevolgd dat deze na enkele jaren al niet meer tot het gewenste resultaat leidt.

 

 

Wat vragen wij van de overheid?

In ieder geval geen stikstof beleid waarbij de landbouw in de hoek geschopt wordt.

 

Wij vragen van de overheid een stikstof (en fosfaat) beleid waarbij de landbouw wordt gestimuleerd om innovatief te werken. De landbouwers moeten beloond worden voor goede landbouwpraktijken en  voor het vastleggen van stikstof en fosfaat in planten en in de bodem zodat in de toekomst ook nog een rendabele kringlooplandbouw mogelijk is. 

De natuur is niet te sturen met wettelijke maatregelen, daarom is er een flexibel lanbouwbeleid nodig  waarbij de verantwoording  moet liggen bij de landbouw(er) zelf.

 


Daarnaast zou het gewenst zijn dat de landbouw zich organisseert in  - 1-  brede landbouworganisatie welke de gehele (kringloop)landbouw vertegenwoordigd. Deze organsiatie zou met een stevige marketing de burger op de hoogte kunnen houden van alle positieve innovaties die nu en in de toekomst gerealiseerd worden.


 

Heeft u vragen over bovenstaand artikel neem dan gerust contact op met ons voor een nadere toelichting!

Tags:

algemeen

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.