Naar inhoud

Grondontsmetten; beperking gebruik Monam.

27 augustus 2014

Het CTGB heeft het gebruik van Monam opnieuw beoordeeld. De beperkingen zijn dermate dat er een onwerkbare situatie lijkt te ontstaan waardoor teelt en export van plant- en pootgoed in gevaar komt. Lees hieronder meer!

Hieronder het bericht van Certis betreffende de beperking van de toelating van Monam voor grondontsmetting. De situatie is dermate dat  er een min of meer onwerkbare situatie ontstaan is. Op dit moment tekent Certis bezwaar aan tegen de opgelegde beperkingen. Het is nu afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Op korte termijn zien wij geen oplossing om grondontsmetting vergund te krijgen binnen de opgelegde beperkingen. 

Het is nu afwachten op de uitkomst van de bezwaarprocedure om tot een werkbare situatie te komen om specifieke problemen met bodemgebonden ziekten in de toekomst op te lossen.

 

Bericht van Certis (distributeur van Monam):

 

Na evaluatie, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, heeft het CTGB besloten om het tijdelijk verbod op het gebruik van metam-natrium op te heffen.

 

De voorwaarden voor het gebruik zijn drastisch aangescherpt. Aan het huidige etiket zijn de volgende aanvullende toepassingsvoorwaarden toegevoegd: 

• Er mag een maximale oppervlakte van 1 hectare behandeld worden, met minimaal 150 meter afstand tussen behandelde velden; • Dek de behandelde grond direct na toepassing af met VIF (Virtually Impermeable Film) folie gedurende een periode van ten minste 14 dagen; • Een bufferzone van ten minste 150 meter moet toegepast worden tussen de te behandelen velden en de kadastrale grens van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren; • Het middel dient op ten minste 20 cm diepte ingebracht te worden. Wij realiseren ons dat de aanvullende toepassingsvoorwaarden extreem zwaar zijn in relatie tot de daarmee verkregen extra veiligheidsgaranties voor omwonenden. De toepassing van Monam zal hierdoor op veel percelen slechts beperkt of zelfs onmogelijk zijn. Hiermee komt de Nederlandse exportpositie van hoogwaardig uitgangsmateriaal van onder andere bloembollen, aardbeien en boomkwekerijproducten in gevaar. Met een bezwaarprocedure en het indienen van nieuwe studies, werken Certis en Taminco aan verbeterde toepassingsvoorwaarden, die de veiligheid van toepassers, passanten en omwonenden waarborgen. De bestaande meldingsprocedure voor natte grondontsmetting blijft van kracht.

Tags:

gewasbescherming

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.