Naar inhoud

Groenbemesters; keuze voor groenbemesters en eisen GLB.

06 juli 2015

Kies de juiste groenbemester! Voor een gezonde vitale bodem is het noodzakelijk een groenbemester te telen. Levering van organische stof en bestrijding van aaltjes en bodemziekten vragen om een slimme aanpak. Lees hieronder meer.

Teel groenbemesters op de juiste manier;  neem groenbemesters op in uw bouwplan als volwaardig gewas. Een goede groenbemester draagt bij aan de bodemvruchtbaarheid en bodemgezondheid. Daarnaast dient de groenbemester voor voeding van  het bodemleven en verhoging van de organische stof.

 

Maak per perceel een keuze binnen het bouwplan voor de juiste groenbemester. Houd rekening met de volg gewassen. Maak gebruik van de resistenties van de groenbemesters voor aaltjes. Kies indien mogelijk voor biofumigatie; een natuurllijke manier van grondontsmetting. Hierbij zijn afgelopen jaar positieve resultaten behaald. Kies een groenbemester die past binnen de vergroeningseis van het GLB.

 

Ten Brinke b.v. levert een compleet assortiment aan groenbemesters binnen de GLB richtlijn. Op deze wijze voldoet u al snel aan de vergroeningseis. De volgende mengsels hebben wij op voorraad liggen:

 

Doublet plus   =  Bladrammenas (Doublet) + Zwaardherik 3%

 

BCA Nemamix vroeg  = Bladrammenas (Anaconda) + Zwaardherik 3%

 

BCA Nemamix laat = Gele Mosterd + Bladrammenas 3%

 

Biovitaal mix (Biofumigatie) = Bladrammanas (Anaconda) 80% + Zwaardherik 20%

 

HumusMix  = Japanse haver (Luxurial) + Engels raaigras 1 %

 

Akkergrasmix Engels = Engels raaigras + Rietzwenkgras 1%

 

Intermezzo = Italiaansraaigras (voldoet zonder bij te mengen niet aan GLB)

 

Hieronder bij "downloads" vindt u een opzet met de resistenties tegen aaltjes weergegeven!

 

Tags:

groenbemester

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.