Naar inhoud

Grasland; onkruidbestrijding in het voorjaar.

28 maart 2016

Onkruidbestrijding in grasland is al snel rendabel. Goed grasland zonder onkruid produceert al snel 20% meer dan grasland met onkruid. Neem tijdig uw beslissing en voorkom opbrengstderving, lees hieronder meer.

Om de onkruidbestrijding in grasland goed te laten verlopen is het noodzakelijk de combinatie en de dosering van middelen aan te passen bij de onkruidbezetting. Hieronder volgen de meest voorkomende onkruiden in blijvend weiland met een passende onkruidbestrijding:

 

● Speenkruid.

Voor de bestrijding van Speenkruid is alleen Primstar het best werkende middel. De bestrijding is niet 100%, herhaling in een volgend jaar is dan ook zeker noodzakelijk. Op deze manier is Speenkruid beheersbaar. Een toevoeging van  Cirran is noodzakelijk om de werking te verbeteren. 

Advies:  Primstar 1,9 ltr/ha + Cirran 2 ltr/ha (of Jepolinex Pro 1,5 ltr/ha)

 

● Ridderzuring.

Ridderzuring is een lastig onkruid om in het voorjaar te bestrijden. In het voorjaar is zuring bezig met de bloeiwijze en de zaadvorming. Pas in augustus is de zuring actief met de overwintering bezig, dit houdt in dat de plant zijn energie steekt in de wortels. De bestrijding is dan vanaf juli / augustus ook vaak beter dan in het voorjaar. Dit houdt niet in dat u de voorjaarsbestrijding moet overslaan. Is er een mogelijkheid in het voorjaar goed ontwikkelde zuring te bestrijden dan moet deze kans altijd aangegrepen worden en liefst in het najaar nogmaals herhaald worden. Doorgaans is de bestrijding met Primstar iets beter dan met Starane.

Advies:  Primstar 1,9 ltr/ha + Cirran 2 ltr/ha (of Jepolinex Pro 1,5 ltr/ha)

              Starane TOP  1  ltr/ha + Cirran 2 ltr/ha (of Jepolinex Pro 1,5 ltr/ha)

 

● Muur.

Muur groeide de afgelopen zachte winter extreem goed door. Ook door het zoden bemesten en het 100% maaien van weiland krijgt muur meer kans. Muur brengt veel vocht in het te maaien gras voor de kuil. Muur bevat weinig voedingswaarde en verdringt het gras makkelijk. Muur is makkelijk te bestrijden met Primstar of Starane.

Advies:  Primstar 1,5 ltr/ha + Cirran 1,5 ltr/ha (of Jepolinex Pro 1,5 ltr/ha)

 

● Paardenbloem.

Paardenbloem is een veel voorkomend onkruid in grasland. Door zijn bladerenkrans verdringt hij gras makkelijk en krijgt eveneens veel kans in hol grasland. De paardenbloem zaait makkelijk uit en kan zich daardoor snel uitbreiden. De bestrijding gaat relatief makkelijk. De beste bestrijding is mogelijk wanneer de plant voldoende bladoppervlakte heeft. Bloei heeft vrijwel geen invloed op de bestrijding mits het blad goed geraakt kan worden. Spuit men einde bloei dan kan de plant vaak uit nood nog wel zaad vormen wat deels wel kiemkrachtig is.

Advies:  Primstar 1,5  ltr/ha +  Cirran 1,5 ltr/ha (of Jepolinex Pro 1,5 ltr/ha)

 

● Herderstasje.

Herderstasje is een veel voorkomend onkruid. In ieder weiland is het wel te vinden. Herderstasje wil nog wel eens afwijkend gevormde bladeren vormen.  Aan het steeltje zijn vaak de zaadjes gevestigd de zgn. lepeltjes (vandaar ook wel lepeltjeskruid genoemd). De bestrijding is net als de paardenbloem niet erg moeilijk en kan met dezelfde combinatie van middelen.

Advies:  Primstar 1,5  ltr/ha +  Cirran 1,5 ltr/ha (of Jepolinex Pro 1,5 ltr/ha)

 

● Ereprijs.

Ereprijs is een steeds vaker voorkomend onkruid, evenals Hoenderbeet en Paarse Dovenetel. Deze onkruiden hebben een (licht) paarse bloeiwijze. De bestrijding van deze onkruiden is lastiger en ze worden in gras niet bestreden met Primstar en Cirran. Ze krijgen er wel een tik van maar meer ook niet. We zien dan ook een toename van deze onkruiden. Op dit moment zijn er geen andere middelen toegelaten.

Advies:  Primstar 1,5  ltr/ha + Cirran 1,5 ltr/ha (of Jepolinex Pro 1,5 ltr/ha)

 

 ● Grasland met klaver.

Gras met klaver is vanwege de eiwit productie weer in opkomst. Houd er wel rekening mee dat onkruidbestrijding in gras met klaver lastiger is dan in weiland zonder klaver. Wil de onkruidbestrijding goed slagen dan moet het onkruid in een jong stadium bestreden worden. Dit kan alleen met de middelen Buttress en Basagran. Het is wel mogelijk een lage dosering Starane of  MCPA toe te voegen. Dit kan echter wel iets ten koste gaan van de klaver. Bij veel muur of melganzevoet  is dat soms noodzakelijk.

Advies: Buttress 4 ltr/ha + Basagran 1,5 ltr/ha

 

 

LET OP: Jepolinex Pro mag gespoten worden in jong (eerste jaars) grasland. In bestaand grasland kan Cirran gespoten worden

Tags:

gewasbescherming
gras

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.