Naar inhoud

Grasland; na hergroei van het grasland, nu tijd voor onkruidbestrijding (zuring).

23 augustus 2020

Concurrentie van onkruid gaat ten koste van de voederwaarde en de opbrengst. Dit loopt al snel op naar 25 % minder drogestof opbrengst per ha. Onkruidbestrijding in grasland heeft dan ook wel degelijk zin. Goed ruwvoer van eigen grond en daardoor minder gebruik van krachtvoer verhoogt het rendement. Goed grasland management hoort bij een goed bedrijfsrendement. Lees hieronder meer!

   

 

Betere werking in het najaar.

Lastige graslandonkruiden als zuring  hebben in het najaar een omgekeerde sapstroom, waardoor de werkzame stoffen diep in de wortels terecht komen en het beter bestreden kan worden.Wanneer u nu een onkruidbespuiting doet in grasland gaat het grasland onkruidvrij de winter in. Dit zorgt voor een betere hergroei van de grasmat in het voorjaar zonder concurrentie van onkruid.

 

Onkruidbestrijding, doorzaaien of herinzaai.

Door het droge jaar is de zode open en krijgen ook zaadonkruiden veel kans. Belangrijk is dit  najaar de basis  te leggen voor een goede droge stof opbrengst voor volgend jaar.  Nu kunt u vooral zuring  en ook kweekgras beter bestrijden dan in het voorjaar. Beoordeel tijdig uw grasland en neem de juiste beslissing. Ook graslandvernieuwing of doorzaaien zijn beslissingen welke nu genomen moeten worden voor voldoende goed ruwvoer in 2020.

 

Advies onkruidbestrijding grasland:

 

Bestaand grasland:   

Tapir 1,5 ltr + Cirran 1,5 ltr

Primstar 1,5 ltr + Cirran 1,5 ltr

 

Grasland met Ridderzuring:

Tapir 1,5 ltr + Jepolinex Pro 1,5 ltr (+ Starane Top 0,3 ltr/ha)

Primstar 1,9 ltr + Jepolinex Pro 1,5 ltr (+ Starane Top 0,3 ltr/ha)

 

- Extra Strane Top toevoegen verbeterd het resultaat op Zuring)

- Ook deze combinaties toepassen in geval van Speenkruid.

 

Eerstejaars grasland: 

Tapir 1,5 ltr + Jepolinex Pro 1,5 ltr

Primstar 1,5 ltr + Jepolinex Pro 1,5 ltr

 

Grasland met klaver: 

Buttress 4 ltr + Basagran 1-1,5 ltr  (Buttress; opgebruiktermijn tot 31-08-2020)

Harmony 30 gram + Basagran 1-1,5 ltr

 

- Harmony kan een redelijke drukking geven in het grasland en bij voorkeur toepassen in het najaar!

- Harmony en Tapir hebben een goede werking op zuring.

- Let op:  Rode klaver kan slecht/niet tegen een bespuiting met Harmony, in witte klaver is er geen probleem.

 

Spuit met 300 ltr water en een midden-grove druppel op een groeizaam gewas.

 

Heeft u vragen over onkruidbestrijding in grasland, bel onze teeltmanagers voor een afspraak!

Tags:

gras
Voederwaarde

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.