Naar inhoud

Grasland; begin februari uw grasland bemesten met TerraNature.

16 februari 2018

TerraNature meststoffen zijn nieuw! Belangrijk uitgangspunt is dat deze meststoffen dicht bij de natuur liggen; efficiënt zijn voor de plant en minder schadelijk voor de bodem waardoor de voederwaarde in gras beter is. Daarnaast zijn deze meststoffen gecoat met humuszuur waardoor ook organisch gebonden voedingselementen in de bodem beschikbaar komen voor de plant. Lees hieronder meer.

TerraNature meststoffen zijn organisch gebonden en liggen daarmee dichter bij de natuur en bevatten geen urease- of nitrificatie remmers. Daardoor brengen zij geen schade aan het bodemleven. De humuszuren zijn zelfs van natuurlijke oorsprong  en maken andere voedingselementen beter beschikbaar voor de plant. Daarnaast blijft de fosfaat uit dierlijke mest langer beschikbaar doordat deze minder snel fixeert.   

     

De organische stikstof bindingen liggen relatief dicht bij de eiwitstructuur van het gras. Dus de omzetting van stiktof naar eiwit kost de plant minder energie en gaat ook met minder waterverlies gepaard. Gras bemest met TerraNature zal onder droge omstandigheden langer produceren en onder natte omstandigheden spoelt de stiktof veel minder snel uit t.o.v. kalkamonsalpeter.

Daarnaast geven TerraNature meststoffen stevigere celwanden waardoor het grasgewas weerbaarder is. Dit vertaalt zich in een minder slap gewas wat minder snel door schimmels wordt aangetast.

 

TerraNature meststoffen:

 

  •  Efficient voor de plant
  •  Goed voor bodem en milieu
  •  Betaalbaar voor de boer

 

 

  •  Beter ruwvoer van eigen bodem
  •  Gezonder gras
  •  Betere benutting door de koe

 

TerraNature meststoffen zijn herkenbaar aan hun goudbruine korrel. Er zijn op dit moment 4 verschillende soorten voor de veehouderij:

 

1. TerraNature Gold

Deze meststof bevat 46% stikstof + humuszuren

 

2. TerraNature Gold + S

Deze meststof bevat 38% stikstof + 18% Zwavel + humuszuren

 

3. TerraNature Gold + K

Deze meststof bevat 16% stikstof + 38 % kali + humuszuren

 

4. TerraNature Structure

Deze meststof bevat 45% Calcium + 35% Zwavel + humuszuren

TerraNature Structure is bedoeld om de opneembare hoeveelheid Calcium in de bodem te verhogen zonder dat dit invloed heeft op de pH.

 

Voorbeeld schema bemesting grasland:

 

Voor de 1e snede

Begin februari:     TerraNature Gold + S      150 kg/ha  (57 kg N)

Half februari:        Drijfmest 20 m3/ha                           

Eind februari:       TerraNature Gold + S      150 kg/ha  (57 kg N)

 

Voor de 2e snede TerraNature Gold            100 kg/ha  (46 kg N)

Drijfmest 15 m3/ha

 

Voor de 3e snede TerraNature Gold + K     200 kg/ha  (32 kg N)

Drijfmest 15 m3/ha

 

Voor de 4e snede TerraNature Gold + K    200 kg/ha   (32 kg N)

Drijfmest 10 m3 /ha

 

 

TerraNature meststoffen:

- Verkrijgbaar in Bigbags van 500 kg

- Goed verstrooibaar tot 36 meter

 

 

Wat goed is voor de plant = goed voor de koe.

 

TerraNature Gras

 

Wilt u meer weten over TerraNature meststoffen bel dan gerust met onze teeltbegeleiders!

 

Tags:

bemesting
gras
Gezonde bodem
TerraNature

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.