Naar inhoud

Bemesting; een goede start van uw gewas met fosfaat.

02 april 2020

Een plant heeft voor de begin ontwikkeling fosfaat nodig. Fosfaat is hierbij belangrijk voor de energie huishouding en speelt vooral in de begin fase een rol bij het vormen van wortels. Veel gewassen vragen in deze fase al 50-60 % van de totale fosfaat behoefte. Dit kan alleen met goed opneembare fosfaat meststoffen. Lees hieronder meer.

Waarom is een startfosfaat nodig?

  • Voor de begin ontwikkeling van een plant is fosfaat nodig voor de energie huishouding en daarbij het vormen van nieuwe wortels. Hierbij vraagt de plant in deze periode 50-60 % van zijn opneembare fosfaat. In het voorjaar is de temperatuur van de bodem nog dermate laag dat er te weinig opneembare fosfaat beschikbaar komt voor een goede begin ontwikkeling.

  •  

Wat levert mij extra fosfaatruimte op?

Afhankelijk van de bodem, hoeveel fosfaat er voor de plant beschikbaar is , kunt u vaak met 10-15 kg/ha direct opneembare(ortho)fosfaat per ha toe mits toegepast in de rij bij aardappelen, uien, witlof etc. Later in het seizoen neemt de plant nog een deel op van de fosfaat die beschikbaar komt uit de bodem door mineralisatie.

Aan bemestingsruimte houdt u hierdoor meer fosfaatruimte over. De ruimte die over is vult u weer aan met organisch matereriaal, vaste mest, champost of compost. Op deze manier vult u de meer opgenomen fosfaat weer aan en u verbetert tegelijk de bodem met organisch materiaal zodat de bodem in de toekomst meer weerbaar wordt en u een actiever bodemleven creëert.

Meerwaarde voor uw bedrijf?

Startfosfaat is efficient, met minder fosfaat uit kunstmest krijgt u een gelijke of een betere aanvangsgroei van uw gewas.

Gebruik de ruimte aan fosfaat voor aankoop van organisch materiaal. Let hierbij op dat u per kg fosfaat in het organisch materiaal zoveel mogelijk organische stof krijgt.

 


Varkensdrijfmest levert per kg fosfaat 7 kg effectieve organische stof.

Champost levert per kg fosfaat 24 kg effectieve organische stof. 

Groencompost levert per kg  73 kg organische stof (let op: fosfaat telt voor 50% mee bij groencompost)


 

Wat is de meerwaarde van een startfosfaat?

- Startfosfaat is in eerste instantie een investering om bemestingsruimte te creeren voor aankoop van organische mest om uw bodem te voeden en te verbeteren.

- Gebruik de ruimte voor organisch materiaal (compost, vaste mest of champost).

 

De verschillen tussen startfosfaten?

De ene startfosfaat is de andere niet.  Vaak worden ze vergeleken op prijs, maar dit is niet terecht.

APP (amoniumfosfaat) is een relatief goedkope fosfaat meststof en ook redelijk goed opneembaar. De tijd die APP opneembaar blijft in de bodem is echter beperkt.  Vrije calcium zal ammoniumfosfaat snel binden tot calciumfosfaat (Triplesuperfosfaat)  en daardoor wordt de fosfaat niet opneembaar voor de plant.

Triplesuperfosfaat is goed voor het aanvullen van de bodemvoorraad, maar is niet opneembaar. Bodemleven zal triplesuperfosfaat (calciumfosfaat) weer om moeten zetten naar ammoniumfosfaat of orthofosfaat om de fosfaat opneembaar te maken.

 

Waar op letten!

- Gebruik een startfosfaat welke goed opneembare orthofosfaat bevat. Laat u niet van de wijs brengen door goedkope fosfaat meststoffen die niet of minder goed opneembaar zijn.

- Gebruik op gronden met een hoge pH geen calcium gebonden startfosfaat. Beter is dan kleigebonden orthofosfaat toe te passen.

- Start fosfaten zijn vloeibaar en in granulaat beschikbaar. Vloeibare startfosfaten mogen een niet te hoge EC bevatten (concentratie aan zouten). Deze zijn schadelijk voor het zaad.

 

Goede startfosfaten zijn:

- HumoStart granulaat

Samenstelling:

N 11 P 50  + zink en humuszuren

Dosering: 15-20 kg/ha in de plantvoor

 

- P-Focus vloeibaar

Samenstelling:

N 10 P 18 K 4  + zwavel en mangaan

Soortelijk gewicht:   1 ltr = 1,28 kg

Dosering: 30-50 ltr/ha  in de plantvoor

 

Voordelen P-Focus tov ander vloeibare fosfaatmeststoffen:

- Kan worden toegepast op het zaad of aardappel

- Zacht product (pH6,8 -7,8)

- Niet corrosief voor machines

- Goed mengbaar met fungiciden

- Lage zout index

 

Heeft u vragen, bel gerust met onze teeltmanagers!

 

De teeltmanagers kunt u belllen,  zij werken vanuit huis en gaan maar beperkt op afspraak naar klanten ivm Corona-virus! 

 

Tags:

Boerbewust
Gezonde bodem
bemesting

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.