Naar inhoud

Algemeen; Protamylasse en Vinasse Kali, nu de juiste tijd voor uitrijden.

10 december 2018

Kali is een belangrijk voedingselement voor de plant. De kali voorraad neemt de laatste jaren af in de bodem. Deels komt dit door een lager gehalte aan kali in de organische mest en door meer uitspoeling van kali uit de bodem dan vroeger aangenomen werd. Ook wordt er door hogere opbrengsten meer kali afgevoerd dan de daarvoor gestelde norm. Hieronder leest u meer om de bodemvoorraad kali aan te vullen met Protamylasse of Vinasse kali.

De vraag naar kali neemt de laatste jaren toe. Dit komt deels doordat de bodemvoorraad afneemt en er te weinig aanvoer is geweest. Ook speelt uitspoeling een grotere rol dan in eerste instantie werd aangenomen. Protamylasse kali (chloor-arm) is organisch gebonden en spoelt minder snel uit dan kali 60 of kaliumsulfaat (kali 50).

Vinasse kali (chloor-arm) is ook organische gebonden en heeft als voordeel dat er geen fosfaat in zit. De fosfaatruimte die hierdoor ontstaat kunt u op een later moment weer invullen met organische mest (compost en champost) voor verbetering van de structuur en de voeding van de bodem.

 

Wel is het verstandig niet de gehele gift  aan kali in een keer te geven,  maar maximaal 50-60 % van de totale behoefte te geven met Protamylasse of Vinasse kali als basis bemesting. Het aanvullende deel kan dan tijdens de teelt van de gewassen gestrooid worden om zo tot een betere benutting te komen van de kali. Een betere benutting is positief voor de kwaliteit en de opbrengst van uw te telen product. Daarnaast kunt u eventueel afhankelijk van de bodemvoorraad nog bijsturen met Bladkali TS.

 

Protamylasse kali bevat:

30 kg N /ton           (telt voor 50 % mee)\

15 kg P2O5 /ton    (telt voor 100 % mee)

90 kg K2O /ton

 

6,6 kg MgO /ton

24 kg SO3 /ton

 

Vinasse kali bevat:

  • 30 kg N /ton        (telt voor 50% mee)

  • 0 kg P2O5 /ton    (vrijwel 0 kg)

  • 50 kg K2O /ton                       

 

Let er wel op dat Protamylasse kali bevat fosfaat en Vinasse kali niet, dit  in verband met de bemestingsruimte op uw bedrijf. 

 

Heeft u  interesse voor Protamylasse of Vinasse kali uitgereden over het land vraag dan onze teeltmanager of bel met ons kantoor (Rick Veldhuisen). Vroegtijdig aangeven is noodzakelijk voor een goede planning! Loonbedrijf Meilof verzorgt voor ons de aanvoer en het uitrijden van de Protamylasse en Vinasse kali. Er wordt uitgereden met een 3 wieler (foto) met lage drukbanden en sectie-afsluiting.

 

 

Tags:

loonwerk akkerbouw
Gezonde bodem
Duurzaamheid

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.