Naar inhoud

Algemeen; organische mest voor een betere vochthuishouding in de bodem.

27 juli 2018

Gebruikt u organische mest als bodemverbetering of als goedkope kunstmest? Dit maakt veel verschil in de keuze van bemesten en het bewust omgaan met de bodem. Wat zijn de verschillen, hieronder leest u meer.

De bodem maakt  het nu zichtbaar.

 

Kijk om u heen, door de droogte ziet u alles wat met bodemgezondheid te maken kan hebben. De bodem maakt het nu zichtbaar. Structuur bederf,  oude sloten, nieuwe drainage en zelfs de bewerkingen van vorig jaar zijn in de gewassen op dit moment zichtbaar.

 

Keuze:  "Geld toe of organische stof ?"

 

Organische mest met daarbij het percentage organische stof:

 

- compost bevat ongeveer 24% organische stof

- champost bevat ongeveer 22% organische stof

- zaagselmest bevat ongeveer 35% organische stof

- varkensdrijfmest bevat ongeveer 4,3% organische stof

- rundveedrijfmest bevat ongeveer 6,9% organische stof

 

Het is wel zo dat de ene organische stof veel sneller verteerbaar is dan de andere organische stof. De verteerbaarheid hangt sterk af van uw bodem. Is uw bodemleven er op afgestemd om langdurige organische stof af te breken (schimmels) of juist snel afbreekbare organische stof (bacterien). Voldoende schimmels is juist belangrijk en consistenter in de bodem dan bacterien, pas dan ook uw organsiche bemesting hierop aan. Dat is duurzaam bemesten!

 

Rundveedrijfmest of varkensdrijfmest passen dan ook uitstekend op een graanstoppel of graszaadstoppel, ze bevatten weinig organische stof maar helpen wel de graan- of graszaadstoppel te verteren door te zorgen voor de juiste verhouding koolstof / stikstof. 

 

Beschikbaarheid mestsoorten.

 

Op dit moment is vooral goede compost  vlot leverbaar, maak daar nu gebruik van nu het nog kan. Wij leveren momenteel compost met het keurmerk Keurcompost gemaakt uit groenafval en van goede kwaliteit.

 

Voor champost geldt een levertermijn in goed overleg op dit moment. Dit heeft te maken met de lage prijs van champignons en daardoor het beperkt beschikbaar komen van champost. Medio september is er weer volop champost leverbaar.

 

Ook geitenmest kunnen wij leveren afhankelijk van de beschikbaarheid.

 

Vaste zaagselmest is beperkt leverbaar gedurende het hele jaar. Dit product bevat veel zaagsel en relatief weinig varkensmest waardoor het goed stapelbaar is.

 

Daarnaast leveren wij uit voorraad via uw loonwerker varkensdrijfmest en rundveedrijfmest.

 

Ten Brinke b.v. levert:

 

- Groencompost met keurmerk Keurcompost

- Geitenmest

- Zaagselmest

- Varkensdrijfmest en  rundveedrijfmest

 

--> Op onze website vindt u meer informatie onder:  Organische Meststoffen

--> Bij "downloads" vindt u een overzichtje van de mestsoorten en gehalte voedingsstoffen.

 

Voor de levering van groencompost (met Keurcompost certificaat) en champost raden wij aan tijdig de bestelling aan ons door te geven. Dit is belangrijk om het transport goed in te plannen en met lagere kosten te laten verlopen. Want dit bepaalt uiteindelijk de prijs!

 

Heeft u interesse bel ons kantoor 0527 274030 of vraag onze teeltmanagers.

Tags:

Boerbewust
Samen ondernemen
Gezonde bodem
Duurzaamheid

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.