Naar inhoud

Algemeen; Bezem door de middelenkast Flevoland 2018-2019.

23 november 2018

Einde van het teeltseizoen betekent vaak al weer het begin voor het nieuwe teeltseizoen. Het opruimen van de kast voor gewasbeschermingsmiddelen is af en toe nodig om goed overzicht te houden over de aanwezige middelen. Lees hieronder meer!

Bezem door de middelenkast Flevoland 2018-2019

Alle Flevolandse agrariërs, glastuinders en loonwerkers kunnen meedoen met ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’. Met de ‘bezemactie’ kunt u kosteloos, anoniem en laagdrempelig uw restanten van niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen laten ophalen door een erkende afvalinzamelaar bij u op het bedrijf. U hoeft dus zelf niet de restanten middelen weg te brengen.

 

Ten Brinke b.v. steunt de ‘bezemactie’ en werkt hier graag aan mee. Klanten van ons die zich hiervoor aanmelden, zullen wij bezoeken.

De ‘bezemactie’ in Flevoland wordt mogelijk gemaakt door Waterschap Zuiderzeeland. Drinkwaterbedrijf Vitens en brancheorganisaties van de land- en tuinbouw steunen de ‘bezemactie’. Op deze wijze werken de organisaties samen aan een betere kwaliteit van oppervlaktewater én grondwater. CLM Onderzoek en Advies voert de ‘bezemactie’ uit. ’Bezem door de middelenkast Flevoland’ maakt onderdeel uit van het programma Actieplan Bodem & Water.

 

Wie kunnen meedoen?

De ‘bezemactie’ is bedoeld voor alle agrarische bedrijven in Flevoland (en in de Overijsselse plaatsen Baarlo en Blokzijl). Grote of kleine bedrijven, in alle sectoren, actief of gestopt. U kunt in principe altijd meedoen!

 

Looptijd en aanmelden voor…

Van 15 november 2018 t/m 30 maart 2019 vindt ‘Bezem door de middelenkast Flevoland’ plaats. U kunt zich uiterlijk tot 16 februari 2019 aanmelden voor deze actie. De ‘bezemactie’ zal eenmalig in Flevoland uitgevoerd worden.

 

Hoe werkt het?

1. U meldt zich aan (klik op)  www.bezemdoordemiddelenkast.nl/flevoland.

 kunt dit vanaf 12 november 2018 doen. Digitaal aanmelden heeft de voorkeur. U kunt zich ook aanmelden met de antwoordkaart, die u per post heeft ontvangen. Telefonische aanmelding is ook mogelijk door te bellen naar: 0345 - 470 761.

2. Na uw aanmelding neemt binnen 3 weken een adviseur van gewasbeschermingsmiddelen telefonisch contact met u op. In overleg wordt een bedrijfsbezoek ingepland. Als u heeft aangegeven voorkeur te hebben voor een bepaalde organisatie/uw vertrouwde adviseur, dan belt hij/zij u op.

3. De adviseur komt op bezoek. U gaat samen naar de middelenkast en krijgt handschoenen. Vervolgens leest u de toelatingsnummers voor. De adviseur tikt het nummer in op zijn laptop/tablet en ziet direct of het middel wel of niet meer is toegelaten. De (restanten van) niet-toegelaten gewasbeschermingsmiddelen die u wilt laten afvoeren, zet u apart in de middelenkast. U legt daarbij de ‘bezembon’ (krijgt u van de adviseur). Op de ‘bezembon’ staat de totaal af te voeren hoeveelheid middelen en deze bon is een bewijs dat u meedoet aan de actie.

4. Binnen uiterlijk 8 weken na het bedrijfsbezoek worden de (restanten van) gewasbeschermingsmiddelen bij uw bedrijf opgehaald door een erkende afvalinzamelaar. Afvalinzamelaar GP Groot inzameling en recycling uit Noord-Holland zal u bellen om een afspraak in te plannen.

Meer informatie

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Kijk op www.bezemdoordemiddelenkast.nl of bel naar de ‘bezemfoon’ op telefoonnummer 0345 - 470 761. U kunt ook een e-mail sturen naar: bezemflevoland@clm.nl.

 

Achtergrondinformatie

 

Waarom de ‘bezemactie’?

Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen hoort bij het huidige ondernemerschap. De agrarische sector investeert o.a. in verbeterde spuittechnieken en niet-chemische bestrijdingsmethoden. Ondernemers gaan doelbewuster om met gewasbeschermingsmiddelen, waardoor milieuwinst wordt geboekt. Ondanks alle inspanningen die de land- en tuinbouw levert, treffen we helaas nog steeds gewasbeschermingsmiddelen aan in het grond- en oppervlaktewater. Dit geeft onder meer problemen bij de drinkwaterproductie en het realiseren van de doelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Door het uitvoeren van o.a. projecten - die gericht zijn op het verminderen van het gebruik en de emissies van gewasbeschermingsmiddelen door professionele en niet-professionele gebruikers - werken betrokken partijen samen aan schoon oppervlaktewater én grondwater.

 

Afstemming met inspecteurs

Om te voorkomen dat de ‘bezemactie’ en controles door handhavende instanties elkaar kruisen, is deze actie afgestemd met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) en uiteraard het waterschap. Bedrijven die meedoen aan de ‘bezemactie’ en af te voeren middelen in de kast hebben staan, worden niet beboet.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze teeltmanagers.

Tags:

algemeen
Duurzaamheid

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.