Naar inhoud

Algemeen; Actuele aandachtspunten Ten Brinke b.v.

24 april 2019

Mede door veranderingen in de markt is het noodzakelijk ons aan te passen en bij te sturen in ons beleid. Hieronder vindt u enkele punten waarin wij ons beleid bijstellen om onze organisatie meer toekomst bestendig te maken in de snel veranderende agrarische sector.

  • Betalingskorting bij automatische incasso.

Per 1 januari dit jaar is het kortingspercentage bij automatische incasso bijgesteld van 2% naar 1,5%. Per 1 januari 2020  verlagen wij dit naar 1%.  Dit past beter bij de huidige rentestand en de blijvend lage rentestand.  Wij hebben bewust gekozen voor een trapsgewijze geleidelijke overgang om de invloed op het prijsbeleid te beperken. Wij realiseren ons de late melding hiervan maar wilden dit samen met de andere onderstaande wijzigingen mededelen. Onze excuses hiervoor.

 

  • Retour brengen goederen.

Het retour brengen van courante goederen waarvan de verpakking nog onaangebroken is, is nog steeds mogelijk. Vanaf 1 januari  2020  treedt voor gewasbeschermingsmiddelen  “track and tracé” in werking. Dit betekent dat middelen traceerbaar moeten zijn van fabrikant tot aan de eindgebruiker.  Voor  retour gebrachte middelen zullen  veel  handelingskosten gemaakt moeten worden.  Vanaf 1 januari 2020 gaan wij dan ook handelingskosten voor retour geleverde goederen in rekening brengen.  Uitzonderingen hierop zijn levering van maandorders en  leveringen aan loonbedrijven.  Later in het jaar zullen wij u op de hoogte brengen hoe deze regeling er precies uit gaat zien.

 

  • Statiegeld op Multiboxen;    Flex Fertilizer en  Powerline meststoffen

Vanaf heden leveren wij meststoffen in “ONE WAY”  multiboxen.  Boxen  welke nog uit voorraad geleverd worden met statiegeld (niet – ONE WAY) multiboxen  (IBC) zullen wij  als retour geleverd voor1 juli crediteren.  Na 1 juli 2019 zit er dus geen statiegeld meer op de multiboxen (IBC). Bij levering van meststoffen in ONE WAY multiboxen blijven de multiboxen uw bezit. U kunt ze kosteloos inleveren bij: Tholu b.v. Recollect Service tel 0318 452277  recollect@tholu.com 

Heeft u enkele boxen staan, dan zijn wij bereid ze kosteloos mee retour te nemen en verzamelen wij ze voor inname door het recycling bedrijf.

 

  • Buitendienst vergaderingen gericht op “Samen ondernemen …..”

Tot 1 april vergaderde de buitendienst van Ten Brinke b.v. wekelijks woensdagochtend op het kantoor.  In de nieuwe opzet vergaderen de teeltmanagers gedurende het  seizoen 3 maal per maand bij agrarische ondernemers op het bedrijf en 1 maal per maand op kantoor. Het doel hierbij is om gezamenlijk een beter inzicht in de problematiek van de agrarische ondernemer te krijgen. Samen praten over strategische oplossingen  om veranderingen door te voeren binnen het bedrijf.  Bij deze vergaderingen zullen ook onze toeleveranciers betrokken worden.  Afwisselend zal de buitendienst akkerbouw-, bloembol- en veehouderijbedrijven bezoeken. Wij gaan er vanuit dat dit wederzijds veel inspiratie  geeft en de betrokkenheid van alle partijen vergroot. Wilt u ook samen met ons de problematiek of kansen in de markt delen in deze vergadervorm dan kunt u dit melden bij mij (Wouter ten Brinke).

 

  • Telerbijeenkomsten en bijeenkomsten licentieverlenging.

Samen met onze klanten  willen wij ons beter voorbereiden op een toekomst waarin teeltmanagement een grotere rol gaat spelen. Wij zullen kleine thema gerichte bijeenkomsten organiseren tijdens het seizoen. Teeltmanagement is noodzakelijk om een gewas te kunnen blijven telen met minder (beschikbare) gewasbeschermingsmiddelen en efficiënter om te  gaan met meststoffen.

Ook is het mogelijk in studieclub verband om bepaalde onderwerpen verder uit te diepen en samen te kijken welke oplossingen er voorhanden zijn. Op de grotere licentiebijeenkomsten in de winterperiode zullen wij onze visie profileren en meer de algemene teeltinformatie  aan de orde laten komen.

 

Door mee te gaan en ons open te stellen voor de veranderingen in de agrarische sector willen wij  bedreigingen omzetten in kansen en hiervan samen met u een uitdaging van te maken.

 

Vriendelijke groet,

 

Ten Brinke b.v.

Wouter ten Brinke

Tags:

algemeen

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.