Naar inhoud

Aardappelen; toepassing Royal MH 60 SG in consumptie aardappelen.

11 juli 2019

De toepassing van het kiemremmingsmiddel Royal MH 60 SG in consumptie aardappelen moet in het juiste stadium worden uitgevoerd. Ieder perceel en iedere omstandigheid is weer anders. Een goede beoordeling van het juiste moment van toepassing is belangrijk. Lees hieronder meer.

 

Royal MH60 SG is voor de toekomst onmisbaar voor de kiemremming van consumptie aardappelen. 2019 is het laatste bewaarseizoen dat het gebruik van CIPC kiemremmers zijn toegestaan. Voor de toekomst wordt gekeken naar welk residu de aardappelen mogen bevatten aan CIPC vanuit bewaarloodsen.  Kortom Royal MH60 SG is voor de toekomst onmisbaar  en kan ingezet worden in combinatie met een andere kiemremmer in de bewaarschuur.

 

Royal MH60 SG kan worden ingezet op het juiste moment en onder de volgende spelregels voor het beste resultaat:

 

Toepassing van Royal MH in aardappelen.

Nu het erg droog is, is het belangrijk om de ontwikkeling van het gewas en de omstandigheden tijdens het toedienen van Royal MH goed te volgen. Voor een goede opname en werking van Royal MH is tot de loofdoding, met een periode van minimaal 3 weken, een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig. Belangrijk is dus om een goede inschatting van de vitaliteit van het gewas te maken op het moment van toediening. Als het gewas niet beregend kan worden en door droogte- en hittestress niet meer groeit, kan de bespuiting beter worden uitgesteld. Zolang het warm blijft kan er dan het beste ’s avonds worden gespoten bij een temperatuur beneden de 25°C. Dan wordt Royal MH in de koelere nacht opgenomen door het gewas. Bij beregening van het gewas kan Royal MH het beste 1 tot 2 dagen daarna worden toegediend.

 

Juiste moment van toepassing.

Controleer het gewas op diverse plaatsen in het veld op de sortering:  80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.​ Royal MH 60 SG stopt namelijk de celdeling.  De celdeling bij knollen groter dan 25-30 mm is geweest, daarna volgt de celstrekking, de groei van de knollen in omvang.

De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25°C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden. Onder droge omstandigheden bij voorkeur als het mogelijk is de aardappelen eerst beregenen en daarna binnen 1 of 2 dagen de Royal MH 60 SG in de avond spuiten.

 

Toediening (aandachtspunten).

- 3 tot 5 weken voor loofdoding.

- Check het gewas op sortering:  80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.

- De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25°C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden.

- Over een periode van minimaal 3 weken is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig na de toediening.  

- Bespuiting uitstellen als door droogte- en hittestress het gewas niet meer groeit.

- Dosering: Royal MH 5 kg/ha met 350 tot 500 liter water per ha. Geen uitvloeiers of andere hulpstoffen gebruiken.

- zie bij "downloads" de productbeschrijving van Royal MH60.

 

Voor vragen kunt u onze teeltmanagers raadplegen.

Tags:

gewasbescherming
aardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.