Naar inhoud

Aardappelen; toepassing Royal MH 60 SG belangrijk voor kiemvrij aardappelen bewaren.

06 juli 2020

Royal MH60 SG is nu onmisbaar voor consumptie aardappelen welke de bewaring in gaan. De toepassing van het kiemremmingsmiddel Royal MH 60 SG moet in het juiste stadium worden uitgevoerd. Ieder perceel en iedere omstandigheid is weer anders. Een goede beoordeling voor het juiste moment van toepassing is belangrijk. Lees hieronder meer.

   

Royal MH60 SG is onmisbaar voor de kiemremming van consumptie aardappelen.   Kortom voor midden lange en de lange bewaring is Royal MH60 SG de basis voor een kiemvrije bewaring. Welke producten geschikt zijn voor de lange en zeer lange bewaring zullen wij over enkele weken kenbaar maken via Paraplu nieuws.

 

Royal MH60 SG kan worden ingezet op het juiste moment en onder de volgende spelregels voor het beste resultaat:

 

Toepassing van Royal MH in aardappelen.

Nu het nog steeds (erg) droog is, is het belangrijk om de ontwikkeling van het gewas en de omstandigheden tijdens het toedienen van Royal MH goed te volgen. Voor een goede opname en werking van Royal MH is tot de loofdoding, met een periode van minimaal 3 weken, een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig. Belangrijk is dus om een goede inschatting van de vitaliteit van het gewas te maken op het moment van toediening. Als het gewas niet beregend kan worden en door droogte- en hittestress niet meer groeit, kan de bespuiting beter worden uitgesteld. Zolang het warm blijft kan er dan het beste ’s avonds worden gespoten bij een temperatuur beneden de 25°C. Dan wordt Royal MH in de koelere nacht opgenomen door het gewas. Bij beregening van het gewas kan Royal MH het beste 1 tot 2 dagen daarna worden toegediend.

 

Juiste moment van toepassing.

Controleer het gewas op diverse plaatsen in het veld op de sortering:  80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.​ Royal MH 60 SG stopt namelijk de celdeling.  De celdeling bij knollen groter dan 25-30 mm is geweest, daarna volgt de celstrekking, de groei van de knollen in omvang.

De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25°C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden. Onder droge omstandigheden bij voorkeur als het mogelijk is de aardappelen eerst beregenen en daarna binnen 1 of 2 dagen de Royal MH 60 SG in de avond spuiten.

 

Toediening (aandachtspunten).

- 3 tot 5 weken voor loofdoding.

- Check het gewas op sortering:  80% van de knollen dient groter te zijn dan 25 tot 35 mm.

- De temperatuur bij behandelen mag niet hoger zijn dan 25°C om de loofgroei niet stil te leggen en risico op (brons)verkleuring van het loof te vermijden.

- Over een periode van minimaal 3 weken is een nog groen gewas met voldoende sapstroom nodig na de toediening.  

- Bespuiting uitstellen als door droogte- en hittestress het gewas niet meer groeit.

Advies: Royal MH 5 kg/ha met 350 tot 500 liter water per ha. Geen uitvloeiers of andere hulpstoffen gebruiken.

 

Kiemremming en werkingsduur.

De werkingsduur is afhankelijk van het ras, jaar van toepassing en de bewaaromstandigheden. Een aanvullende behandeling met een ander toegelaten kiemremmingsmiddel is in veel gevallen noodzakelijk, maar kan soms ook achterwege blijven. Dit is afhankelijk van het ras, de bewaaromstandigheden en uiteraard het moment van afleveren. Inspecteer daarom met regelmaat de aardappelen in de bewaring op kieming.

 

Vermindering aardappelopslag.

Toepassing van Royal MH leidt tot vermindering van het aantal opslagplanten in het volggewas. Het effect is onder meer afhankelijk van het aardappelras en het jaar van toepassing. Om een volledige bestrijding te verkrijgen kan het soms noodzakelijk zijn nog aanvullende bestrijdingsmaatregelen te treffen in het gewas volgend op de teelt van aardappelen.

 

Voor vragen kunt u onze teeltmanagers raadplegen.

 

Tags:

consumptieaardappel
plantui
Samen ondernemen

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.