Notice: Undefined variable: linkedBlocks in /var/www/vhosts/tenbrinkebv.nl/httpdocs/vd_core/controllers/Block.php on line 174
Uitnodiging; Groenbemesterdag 22 september 2023
De tijd zal het leren!

Uitnodiging; Groenbemesterdag 22 september 2023

Tijden veranderen, nu is de tijd aangebroken om pro-actief ziekten en plagen beheersbaar te maken. Een oplossing in de chemische gewasbescherming is niet altijd meer (volledig) voor handen.  De oplossing moet gezocht worden in een geïntegreerde aanpak waarbij een geïntegreerde biologisch aanpak de basis is en er eventueel bijgestuurd kan worden met biologische of chemische gewasbescherming wanneer het noodzakelijk is. 

Om deze reden is Ten Brinke bv partner van de groenbemesterdag en willen wij onze visie en kennis over groenbemesters en bodemgebonden ziekten en plagen met u te delen.

U bent van harte welkom!

 

Kennisartikel (klik op):   Een boostjaar om bodemverbetering te realiseren!

 

- De Groenbemesterdag 2023 

 

Datum: 22 september 2023

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

Locatie:

PPO Lelystad

Edelhertweg 1

Lelystad

 

Progamma (klik op):   Programma "De Groenbemesterdag"

Aanmelden (Klik op):  Aanmelden "De Groenbemesterdag"

 

De tijd zal het leren!

De groenbemesterdag is dit jaar te gast op het kleiproefveld van de PPS Groenbemesters te Lelystad. Deze in 2023 gestarte PPS onderzoekt de integrale effecten van groenbemesters. Onderzoek richtte zich tot nu toe vaak op deelaspecten van de groenbemesterteelt, waardoor de integratie ontbrak. De verschillende gewenste effecten van een groenbemester kunnen echter tegenstrijdige eisen stellen aan de keuze van de groenbemestersoort(en) en het -management. Deze PPS levert de missende beslisregels voor groenbemesterkeuze en -management voor het optimaliseren van teeltsystemen; waarbij emissie van nutriënten wordt voorkomen, bodemstructuur verbeterd wordt, bodemgezondheid wordt verbeterd, koolstof wordt vastgelegd en inzet en emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de hoofdteelten worden verlaagd.

22 september zijn de eerste twee zaaitijdstippen verstreken en is er een assortiment aan groenbemesters te bewonderen en te bediscussiëren. Deze dag zullen onderzoekers en de betrokken partners uit de doeken doen hoe het project in elkaar zit en welke overwegingen er zijn om te komen op de juiste keuze en timing van de groenbemester. Waarbij het naast de keuze voor de groeiduur er ook gekeken wordt naar inwerkmethode. Het proefveld biedt de nodige ruimte om nieuwe groenbemesters of andere innovaties op het gebied van de groenbemesterteelt te laten zien.   Tot ziens op vrijdag 22 september 2023.

 

Ten Brinke b.v. wijst u erop dat u haar niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die uit geschreven adviezen, noch uit adviezen die vanuit onze medewerkers komen. Wij adviseren u alvorens u gewasbeschermingsmiddelen gaat toepassen het wettelijk gebruiksvoorschrift en de gebruiksaanwijzing op de desbetreffende verpakking(en) te lezen en hierna te handelen.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
02:11