Smakelijk gras.

Grasland; smakelijkheid gras kun je sturen!

Smakelijk gras, hoge voederwaarde.

Op dit moment oogsten we een hele zware eerste snede, of beter gezegd we oogsten een 1e en 2e snede in een keer. De conclusie is vaak ook al getrokken, veel ruwvoer, veel structuur en minder voederwaarde. Daar staat tegenover dat de mais extreem laat is dit jaar. Mais met een FAO 200 (vroeg) wordt theoretisch oogstbaar in november. De kans is groot dat we ook in de mais voederwaarde laten liggen. 

De volgende conclusie is dat er meer krachtvoer of bijproducten aangekocht moeten worden willen we dezelfde productie halen. Het resultaat is uiteindelijk dat de productie op niveau blijft en het financiële bedrijfsresultaat naar beneden bijgesteld moet worden. De vraag die gesteld moet worden door de veehouder:

 

"Hoe kunnen wij sturen op de voederwaarde van de 2e en 3e snede ?"   

 

Smakelijk gras kun je sturen!

Smakelijk gras kun je op een aantal manieren sturen, namelijk bij de keuze uit graszaad, bemesting en bij de oogst. Het weer en de bemesting hebben invloed op de stress reactie van het gras. Stress kost smakelijkheid dus daar wil je iets aan doen. Het weer kun je niet sturen maar de bemesting wel. Door het gras op het beste moment van meststoffen te voorzien, voorkom je roest en verbeter je de smakelijkheid. Het oogstmoment afstemmen op de bemesting, is de eerste stap voor een goede suiker en eiwit balans in het gras. Gedurende de dag schommelt het aandeel suiker in gras. Daarom is het belangrijk om de capaciteit en hectares op elkaar af te stemmen. Dit is niet alleen belangrijk voor de smakelijkheid maar ook voor de voederwaarde. Elke nacht daalt de voederwaarde van gras met 50 VEM! Naast het zaaien van smakelijk graszaad, kun je met de juiste afstelling van landbouwmachines de smakelijkheid van gras verbeteren.

 

Met bemesting sturen op voederwaarde.

De meststofkeuze bepaalt de voederwaarde en de smakelijkheid. De stikstof bemesting bepaalt de eiwitproductie. Stikstof kent de vormen nitraat, ammonium en ureum (amide). Iedere vorm heeft zijn eigen efficiëntie van stikstof (N) naar eiwit. Nitraat is het minst efficiënt voor gras. Het kost veel energie en water om tot eiwit te komen. Ureum is vele malen effectiever om eiwit te produceren. Daarnaast bemest gras met ureum ook nog smakelijker. Belangrijk is dat deze meststof (TerraNature Gold) dan geen urease remmer maar humuszuren bevat. Want ureum kan door het gras zelf efficiënt omgezet worden in eiwit en suikers.

 

Nieuw! bladbemesting in grasland om het eiwit gehalte te verhogen.

Andere mogelijkheid is 3 weken voor de grasoogst het eiwit in het gras een extra stimulans te geven waardoor het eiwit gehalte in het gras op een hoger niveau gebracht wordt. Door het toepassen van EfficieNt28 25 kg/ha bladbemesting verhoogt u het eiwitgehalte en de kwaliteit van het eiwit.  

 

Smakelijk gras tijdens de weide periode?

Smakelijk gras tijdens de weide periode kun je realiseren met een plan, waarbij je ongeacht de grasgroei, kunt bijsturen op stal of door een perceel meer of minder aan te bieden. Elke dag een nieuw perceel waarbij je op tijd gaat verweiden zodat je smakelijk gras houdt en op tijd weer genoeg gras hebt staan. Om een frisse grasmat te houden, is het goed om regelmatig de wiedeg of weilandbloter te gebruiken. Met een wiedeg en of een weilandbloter zorg je dat het gras uistoelt en fris en smakelijk wordt.

 

Onkruid bestrijden of grasland vernieuwen?

De opbrengst van goed grasland (10% onkruid) zit rond de 11.400 kVem per hectare. Slecht grasland (40% onkruid) heeft rond de 9.000 kVem per hectare. Bij een kVem prijs van 22 cent betekend dit een verschil in saldo van €528,- /ha.

Het vernieuwen van grasland (doodspuiten, frezen, ploegen, zaaien, zaad en onkruidbestrijding) kost ongeveer € 750,- /ha en is daarmee binnen twee jaar terug verdient!

Bij een lagere onkruiddruk loont het om te spuiten. 10% onkruid per ha betekent een 1250 kVem minder gras á 22 cent is € 275,- /ha. Onkruid spuiten kost ongeveer 80 euro/ha; reken uw winst maar uit!

 

- Kortom de kosten gaan voor de baten. Goed ruwvoer kost geld, aankopen van ruwvoer kost nog meer geld. 

 

Heeft u vragen over "smakelijk ruwvoer" vraag onze teeltmanagers voedergewassen voor een vrijblijvend gesprek.

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
15:55