Ontwikkelingen Ten Brinke b.v.

Algemeen; ontwikkelingen bij Ten Brinke b.v.

De  landbouw komt voor een periode te staan met voor u en ons grote uitdagingen. Veranderen is niet altijd makkelijk maar wel uitdagend. De kostprijs van gewasbescherminingsmiddelen, meststoffen en zaaizaden zullen komend jaar meer stijgen dan normaal. Dit kan wat onrust geven in de markt,  maar uiteindelijk zijn u en wij  er bij gebaat dat de prijzen van de agrarische producten (melk, aardappelen, uien, wortelen, bloembollen etc) ook omhoog gaan. Uiteindelijk kan het voor de landbouw ook positief uitpakken, de prijzen van de agrarische producten zullen mee moeten stijgen.

Op dit moment lijkt de beschikbaarheid van de producten voor komend jaar moeilijk. Wij besteden nu veel tijd aan het vastleggen en tijdig in voorraad nemen van producten,  zodat u er in het groeiseizoen op tijd over kunt beschikken.

 

Veranderen in teeltadvisering.

Het verdwijnen van middelen, hogere prijzen van de middelen en meststoffen vraagt om verandering van de teeltadvisering. Het steeds beperkter mogen inzetten van gewasbeschermingsmiddelen vraagt om meer monitoring en begeleiding bij de teelt van gewassen. Gewasbeschermingsmiddelen moeten op een geïntegreerde manier toegepast worden. Dus gewassen monitoren op ziekten en plagen en op basis daarvan het juiste moment voor een toepassing bepalen. Dit, in combinatie met groene vingers is nodig voor het maximale rendement van uw gewassen. Vandaar dat  Ten Brinke b.v. in steekt op teeltbegeleiding, monitoring en kennis van toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit om intensieve landbouw mogelijk te maken in combinatie met vergroening zonder dat dit ten koste gaat van opbrengst, kwaliteit  of rendement. 

 

Welke actualiteiten:

 •   Ten Brinke b.v.  -- 25 jaar            Save the date:  vrijdag  23 september 2022

 Dit jaar bestaat Ten Brinke b.v. 25 jaar. Dit luiden wij 1 februari 2022 in met een feestelijke website. Vanaf  1 februari  2022 tot 23 september  2022  kunt u verhalen volgen van personen met met herrinneringen die ons bedrijf door en door kennen. Op 23 september 2022 staat er een seminar gepland met als thema  "Is er ruimte voor landbouw?"   Hier zullen een aantal prominente sprekers aan het woord komen. Na het seminar is er een receptie.  SAVE THE DATE: 23 september 2022 .

 

 • Samenwerken in oplossingen

Ten Brinke bv streeft naar het zoeken van oplossingen, samen met onze toeleveranciers en u als teler. Afgelopen jaren hebben wij dit geintensiveerd waardoor praktijk en theorie dichter bij elkaar gekomen zijn. Vaak zijn het praktische oplossingen, waarbij de waarde vooral ligt in het beter begrijpen waar het probleem in de  praktijk ligt. Samen komen wij tot beter begrijpen van het probleem en dan is het makkelijker zoeken naar een oplossing.

 

 • Nieuwe medewerkers

Marise Agricola is een nieuwkomer binnen ons bedrijf. Zij verzorgt de dagelijkse administratie en neemt de plek over van Corrie Massink, die haar pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Angelique Walsweer gaat  ons in de buitendienst versterken. Zij zal een deel  onderzoek en een deel monitoring op zich nemen en zo haar plek vinden in de buitendienst voor de akkerbouw en de bloembollen.

Meint Postma komt komend seizoen stage lopen. Hij zal meewerken aan het Aardappel- demoveld  voor o.a. de ethyleenbehandeling in de aardappelen.

  

 • Mijn Ten Brinke -- klantenportaal

De komende tijd wordt er hard gewerkt aan het klantenportaal. Bestellen is al mogelijk, daarnaast ziet u uw meststoffenoverzicht/ jaar uw omzetoverzicht/jaar en uw contact personen. Komende maanden wordt dit snel uitgebreid met  actuele spuitschema's,  overzicht bestellingen; facturen;  pakbonnen;  bouwplan en een overzicht gewasmonitoring.

 

 • Restrain ethyleen

In 2022 wordt een groot demonstatieveld aangelegd,  met medewerking van de aardappelhandelshuizen, met een groot aantal nieuwe rassen die getoetst worden op de resultaten van de behandeling met Restrain ethyleen. Daarnaast worden er nog proeven gedaan met groeihormonen, biostimulanten en meststoffen. In de loop van 2022 wordt u uitgenodigd om het proefveld te bezichtigen.

 

 • Loonwerk

Afgelopen jaren hebben wij veel geinvesteerd in automatisering rondom het loonwerk. Loonspuitwerkzaamheden kunnen wij in samerwerking met een aantal loonbedrijven uitvoeren. In Flevoland werken wij samen met loonspuitbedrijf Van Dun. Spuitopdrachten  met de juiste informatie, worden digitaal verzonden naar de loonbedrijven. Naast loonspuitwerk verhuren wij Pieperdoesen (knolbehandeling aardappelen), en gassen / vernevelen wij aardappelen.

  

 • Monitoring van uienvlieg; wortelvlieg en bladluis.

Monitoring van ziekten en plagen wordt steeds belangrijker. Gedurende het seizoen kunnen wij ook uw perceel monitoren op de aanwezighed van insecten en daardoor kunnen wij u gerichter adviseren. Het juiste moment van een bespuiting wordt immers steeds belangerijker.  Vandaar dat Ten Brinke bv ook een aantal weerpalen heeft staan in de gewassen. 

 

 • Verneveltechniek

De verneveltechniek hebben wij aangepast met een tweetal nieuw vernevelapparaten. Beter geschikt voor 1,4Sight, Biox-M en Argos. Door het warm vernevelen in combinatie met luchtdruk zijn we in staat tot een beter resultaat te komen. Her verhoogt de capaciteit, bespaart middel en het uiteindelijke resultaat is beter.

 

 • Precisie landbouw en laboratorium

Door de aanschaf van een nieuwe drone met nieuwe technieken, kunnen wij komend seizoen snel en gericht uw perceel in beeld brengen en ziekten, plagen of bodemgebonden problemen in kaart brengen. Hierop kan een vervolg-onderzoek plaatsvinden om te kijken welke oplossingen er mogelijk zijn. Doordat  er met nieuwe technieken sneller gewerkt kan worden, is dit voor ons een waardevolle techniek om grote oppervlakten sneller en beter te kunnen waarnemen.

 

 • Bloembollen - bolontsmetting

In de bloembollen zjn wij op dit moment bezig met een uitgebreide praktijkproef om met minder chemie bollen te ontsmetten. Komend  groeiseizoen verwachten wij de eerste resultaten.

   

 • Rassendemo's gewassen

Komend jaar worden er weer demovelden aangelegd met mais en voederbieten. Het gaat hierbij niet alleen om de rassen, maar zeker om de kwaliteit van het voer en meer voer van eigen land. Op deze manier is  het mogelijk zelf een groot deel van de krachtvoer behoefte te verbouwen, waardoor minder input nodig is van krachtvoer. Daarnaast wordt er ook nog een kleine  demoveld aangelegd van uienrassen. 

 

Aankomend jaar wordt een feestelijk jaar. Een jaar waar meer dan genoeg uitdaging zit, in het veranderen van teelttechnieken, gewasbescherming, bemesting etc. Veranderingen die noodzakelijk zijn om met de tijd mee te gaan.  Samen met u willen wij op 23 september 2022 met  het seminar aan de politiek laten zien dat er al veel veranderd is in positieve zin maar nog meer dat wij als sector in staat zijn te veranderen. Maar dan wel op een duurzame structurele manier!

 

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met mij of met onze teeltmanagers.

 

Vriendelijke groet,

 

W. ten Brinke 

Informatie aanvraag
Na het invullen van onderstaand formulier nemen wij z.s.m. contact met u op.
Chat met ons
Ten Brinke b.v.
Uw vraag is onze uitdaging!
online
Wat kunnen we voor u betekenen?
20:44