Naar inhoud

Zaaiuien; update ziektebestrijding en trips.

31 juli 2018

Ondanks de extreme weersinvloeden zien we aantasting van ziekten in de uien. Vreemd, maar toch ook weer niet vreemd. Lees hieronder meer over de verschillende ziekten die we regelmatig tegenkomen in het veld.

Bladvlekkenziekte; nu de uiengewassen strijken is bij dauwnachten het gewas langer vochtig. Hierdoor ontstaat onderin het gewas voor langere tijd een vochtig klimaat waardoor bladvlekkenziekte zich makkelijk kan uitbreiden. 

Advies: Fandango en Luna Experience zijn voor curatieve toepassing op dit moment aan te bevelen als toevoeging aan Mancozeb en Zink Flow.

 

Meeldauw; u verwacht het niet direct gezien de weersomstandigheden maar in de praktijk zien wij een uitbreiding van meeldauw in de zaaiuien. Of dit alleen te maken heeft met beregenen weten we nog niet zeker. Op meerdere beregende percelen hebben we dit waargenomen. Wij denken dat meeldauw zich in beregende percelen bij de hogere temperaturen en een hogere luchtvochtigheid sneller kan uitbreiden. 

Advies: controleer uw gewas, indien u aantasting vindt zijn twee bespuitingen met Fubol Gold achtereen vervolgens de beste keuze. Combineer Fubol Gold als het mogelijk is met Fandango.

Fubol Gold 2 kg/ha + Zink Flow 0,5 ltr/ha + Fandango 1 ltr/ha

 

Pinkroot; Pinkroot neemt u waar door de wortels van de uienplanten te bekijken, deze zijn rose - paars. Vaak staan deze uien bijna los op de grond. Pinkroot tast de ui zelf verder niet aan, deze is dan nog bewaarbaar. Pinkroot is het meest actief bij een bodemtemperatuur van 24 graden C. Vaak treedt Pinkroot pleksgewijs op.

Advies: tegen Pinkroot is nauwelijks iets aan te doen.

 

Fusarium; op meerdere percelen uien zien we een toename van fusarium. Warmte en vocht zijn gunstig voor fusarium en geven uitbreiding. Beregenen is dus niet altijd een goede zaak en kan fusarium doen uitbreiden. Als u kunt beregenen is het lastig een keuze te maken. 

Fusarium gaat door in de bewaring. Uien met een lichte aantasting gaan verder. Niet aangetaste uien blijven gezond.

Advies: leg uw waarnemingen op dit perceel vast en kies bij de volgende teelt voor een fusarium tolerant ras.

 

Trips; trips komt nog steeds veel voor. Er is eigenlijk geen perceel uien zonder trips. Een goede trips bestrijding kan nog nu het gewas nog redelijk overeind staat. Maak nu de keuze. Is er veel trips aanwezig kies dan nog voor een bestrijding met Movento of Tracer en laat de natuurlijke vijanden in leven. Andere optie is een pyrethroide als Sumicidin Super of Decis EC.

Advies: controleer uw percelen regelmatig

 

Bovenstaande ziekten komen nu met regelmaat voor in de zaaiuien. Controleer uw percelen of schakel onze teeltmanagers in.

 

 

Tags:

Bouwplan
uien
Bilogische gewasbeschermi

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.