Naar inhoud

Tulpen; voorkomen van zuuraantasting.

24 juni 2014

Op dit moment is het rooien van de tulpenbollen in volle gang. De opbrengst lijkt goed, er is weinig wegval geweest van vorstschade. De rooiomstandigheden zijn tot nu toe goed. Als de bollen de schuur binnen komen is het belangrijk ze droog te houden en vrij van zuur. Lees hieronder meer!

Zuur: de zuurproblematiek is het laatste jaar redelijk onder controle. Belangrijk is de geoogste bollen goed droog te houden en vrij van zuur.  Houd uw zuurgevoelige cultivars goed onder controle zodat u tijdig in kunt grijpen.  Onderzoek heeft bewezen dat ontsmetten direct na de oogst een voordeel oplevert t.o.v. ontsmetten vlak voor het planten in oktober.  Dit is een logisch feit, dat we plantgoed als het ware besmetten op de pelmachine of met schonen en deze infectie dan pas enkele maanden later in oktober willen bestrijden.

Hieruit kwam duidelijk naar voren dat vroegtijdig ontsmetten van plantgoed met de complete mix het grootste voordeel oplevert voor het terugdringen van zuur. Een gedeeltelijke ontsmetting heeft echter ook al een goed effect voor de bescherming tot oktober.De grootste boosdoener in de verwerkingslijn is de pelmachine. Komt er een partij met zuur over dan versmeert dit enorm. Hoe kan dit voorkomen worden?  Allereerst is het natuurlijk beter een zuurpartij droog te verwerken i.p.v. nat, maar voor de export is dit niet mogelijk, deze verlangt schone bollen zonder grond, goed in de huid. Aan de andere kant wordt in de praktijk steeds vaker gewerkt met het kort nat maken van de bollen vlak voor het pellen, dit kan door koud stomen of nat maken met warm water.Hoe gaan we om met een partij bollen met zuur?1.    Op de pelmachine:Al voor dat het pellen begint worden de bollen nat gemaakt met stoom of warm water. Houd de tijd van natmaken tot pellen zo kort mogelijk. Ontsmetten na de pelmachine: op de pelband of na het sorteren is het meest effectieve moment  omdat dit zo kort mogelijk na de infectie plaatsvindt.  Ontsmet de bollen met een middel welke langere tijd werkt. Formaline en Jett5 zijn beiden niet meer toegelaten voor de behandeling van tulpen bollen.2.    Ontsmetten na het pellen:Direct na het pellen kunnen de bollen en vooral plantgoed ontsmet worden in bijv. Sportak EW of Mirage Elan. Vooral voor zuurpartijen is dit een aanvullende ontsmetting die beschadigingen of infectie, veroorzaakt tijdens de verwerking, stop kan zetten.Zorg dat de route in de schuur efficiënt verloopt. Een partij leverbare bollen waar zuur in zit moet direct (binnen 3 uur) na het pellen of pellen en sorteren (ook plantgoed wat er na het spoelen is uitgesorteerd) in kuubskisten gedraaid worden, ontsmet en terug gedroogd worden. Deze bollen goed op lucht houden tot september en dan uitzoeken, tellen en afleveren. Ook het voldoende lang (terug)drogen is erg belangrijk.Het voordeel van deze methode is dat latent aanwezig zuur wel aanwezig blijft in de bollen, maar wanneer deze uitgroeit met kiemdraden, direct in aanraking komt met het systemische middel (o.a. Sportak) en gedood wordt. De zuurschimmel kan zich op deze wijze niet verder ontwikkelen, dit zie je ook aan beschadigde bollen waar als het ware de zuurschimmel ingekapseld wordt.Wij weten ook dat deze methode erg bewerkelijk is maar het is de enige methode om zuur werkelijk terug te dringen. Deze methode hoeft dan ook niet met alle partijen uitgevoerd te worden, maar doe dit dan enkel met de zuurgevoelige partijen: “Voorkomen is beter dan genezen!”

 

Bollen ontsmetten met bijv. Sportak kan door te douchen of te dompelen: Sportak is niet constant in dezelfde concentratie aanwezig in een dompelbad. Vooral na het spoelen geeft ontsmetten concentratie teruggang in het bad terwijl het vloeistof niveau op peil blijft. Dit probleem doet zich voor zowel bij douchen als dompelen. Sportak heeft de neiging zich te binden aan organisch materiaal en wordt op deze manier door de bollen uit het bad “gefilterd”.Toepassing:     Hoe doseren we Sportak in het bad:                            Begin situatie:      0,3 % Sportak EW We gaan er vanuit dat bij snel dompelen of douchen, wat in de praktijk gebeurt, hooguit 20 - 30  liter water/kist wordt vervangen (bij natte bollen douchen/dompelen). Hierbij geldt dat we moeten bijvullen:                  per 10  kisten               0,5 ltr Sportak EW                   per  5 kisten                 0,25 ltr Sportak EW3.    Goed en snel droogblazen en droog houden:Na het pellen en eventueel ontsmetten is terugdrogen heel belangrijk. Bollen zijn pas droog wanneer de luchtvochtigheid na het sluiten van de luiken niet snel oploopt. Vaak  zien we dat bij het gassen/vernevelen van Actellic de cel vloer helemaal nat wordt. Dit betekent dat de bollen (nog) niet goed droog zijn. Wacht tot de bollen goed droog zijn en ga dan pas de ruimtebehandeling met Actellic uitvoeren.    Aandachtspunten in de verwerking van bollen om zuuraantasting te beperken en te voorkomen:            1. Gebruik op de pelmachine een schimmel dodend middel.            2. Bollen na het spoelen of pellen ontsmetten in Sportak EW / Mirage Elan.            3. Snel en goed drogen, binnen 16 uur moeten ze droog zijn.             4. De bollen goed geventileerd en constant droog bewaren.            5. De bollen zo kort mogelijk nat laten staan voor pellen.            6. Ook, na het pellen, de bollen goed en snel terug drogen!             7. Bewaar bollen niet in plastic fust. De beluchting van dit fust is slecht!            8. Vroegtijdig ontsmetten van plantgoed geeft altijd een beter resultaat dan in

                 oktober ontsmetten.

Tags:

gewasbescherming
tulp

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.