Naar inhoud

TerraNature meststoffen; nieuwe meststoffen voor de akkerbouw, bloembollen en de veehouderij.

30 oktober 2017

Ten Brinke b.v. introduceert een nieuwe lijn met korrelmeststoffen voor 2018. TerraNature meststoffen passen in het concept meer organische mest en daarbij wordt kunstmest bijbemesting. TerraNature meststoffen zijn grotendeels organisch gebonden meststoffen welke het bodemleven sparen. Lees hieronder meer.

Ten Brinke b.v. doet al jaren onderzoek naar het bemesten van gewassen op basis van nieuwe strategieen. We zoeken daarbij naar vormen van bemesting welke passen bij de visie om organische mest als  basis  te nemen in het bemestingsplan. Organische mest stimuleert het bodemleven en daardoor wordt de bodem vitaler en gezonder.  Kunstmest wordt daarbij niet meer hoofdbemesting maar steeds meer bijbemesting. TerraNature meststoffen  passen bij de nieuwe visie van bijbemesting  om de volgende reden:

 

- TerraNature meststoffen sparen het bodemleven

- TerraNature meststoffen  laten de plant regelmatiger groeien, waardoor het te oogsten gewas kwalitatief beter is

- TerraNature meststoffen  hebben minder kans  op uitspoeling

- TerraNature meststoffen stimuleren het beschikbaar komen van voedingselementen uit de bodem

 

 

TerraNature meststoffen zijn geschikt voor:

 

- akkerbouwgewassen; aardappelen, suikerbieten, graan etc.

- veehouderij; gras, voerderbieten en mais

- grove groenteteelt; wortelen, uien, witlof etc.

- bloembollen; lelies en gladiolen

 

Binnenkort hoort u meer van deze nieuwe meststoffen.  Heeft u al vragen of interesse bel gerust met ons kantoor of stuur een email.

Tags:

grondmonsters
bemesting

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.