Naar inhoud

Suikerbieten; bij kleine onkruiden starten met lage doseringen voor schone bieten.

07 mei 2018

Vrijwel alle bieten zijn gezaaid en stonden soms al na 5-6 dagen na het zaaien boven. Extreem snel en dat betekent dat het ook niet altijd mogelijk was om Centium te spuiten vooropkomst. Toch zijn er relatief meer bieten gespoten met een bodemherbicide vooropkomst. Nu is het zaak om de kleine onkruiden met lage doseringen te bestrijden. Lees hieronder meer.

Na opkomst  kunt u het lage doseringssysteem oppakken wanneer er klein onkruid in kiemlob stadium aanwezig is. Betanal Maxxpro is iets sterker op veelknopige onkruiden als varkensgras en roodbeen doordat er een klein beetje lenacil (vroeger; Venzar) in zit.  

De ervaringen met Betanal Maxxpro zijn dermate goed dat wij alleen dit product nog adviseren.

 

Wij adviseren vanaf opkomst van de bieten de volgende combinatie:

- Betanal Maxxpro 0.5-0,75 ltr/ha + Goltix SC 0,5 ltr/ha 

 

Spuit altijd met 250-300 ltr water met een fijne druppel op een droog gewas.

 

Opmerkingen:

- Onder zachte weersomstandigheden, hoge luchtvochtigheid en warrm groeizaam weer kunnen contact middelen in bieten uitstekend werk leveren. Het is verstandiger om bij deze uitstekende toepassings momenten niet de hoogste dosering aan te houden maar pas de dosering aan bij de omstandigheden.

- Eventueel kunt u bij klein kiemend onkruid en goede weersomstandigheden de dosering met 20-30% verlagen.

- Spuit altijd op droge bieten.

- Vanaf 4 bladstadium kunt u Dual Gold of Frontier toevoegen voor extra bodemherbicide.

- Bij twijfel kunt u overleggen met onze teeltmanagers.

 

Middelen die kunnen worden toegevoegd aan het LDS-systeem zijn:

- Lontrel                  akkermelkdistel, aardappelopslag, kamille, veelknopigen

- Safari                     kamille, kleinkruiskruid, hondspeterselie, veelknopigen, vogelwikke, opslag gele mosterd en bladrammenas

- Centium                veelknopige onkruiden als varkensgras, viltige duizendknoop etc.-

- Focus plus            raaigrassen, hanenpoot  

- Gallant                  straatgras, raaigrassen, hanenpoot, kweek

- Centurion plus     straatgras, raaigrassen, hanenpoot, kweek

 

Voor vragen of een passend advies bel onze teeltmanagers.

Tags:

gewasbescherming
suikerbieten

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.