Naar inhoud

Restrain ethyleen; laatste ontwikkelingen update!

31 augustus 2015

Hieronder volgt een update van de laatste ontwikkelingen en de ervaringen van afgelopen groeiseizoen van de toepassing van Restrain ethyleen in pootaardappelen. Afgelopen jaar is dit door heel het land op grote schaal met succes toegepast. Lees hieronder meer!

Dit jaar is het vijfde jaar dat we actief bezig zijn met de bewaring van pootaardappelen met  Restrain ethyleen met als doel om de knolzetting te verbeteren. Er heeft afgelopen jaar ruim 10% van het landelijk areaal pootaardappelen een voorbehandeling gehad met Restrain ethyleen. De bewaring van de pootaardappelen  is naar tevredenheid verlopen. Er is dit jaar veel aandacht besteed aan het bewaarregime; temperatuursverloop en het CO2-gehalte in de bewaarcel. Gezien de oogst van de pootaardappelen en de werkzaamheden hier omheen sturen wij u de laatste actuele informatie.

 

Groeiseizoen; het groeiseizoen begon relatief vroeg met een koude start. De ontwikkeling van de aardappelen is enorm traag verlopen. Daar kwam ook bij dat het op sommige percelen nog eens extreem droog was.  De koude start heeft vooral in noord Nederland en ook in Flevoland voor opkomst problemen gezorgd.  Dit werd veroorzaakt door een koude trage start, vorming van onderzeeërs, fusarium aangetaste knollen en rhizoctonia planten. Ook schade van chemische middelen uit het voorgaande jaar kwam voor.  Daarentegen waren er in het zuiden van het land (warmer) duidelijk minder problemen met de opkomst dan noordelijker. Wij hebben van Restrain ethyleen niet meer opkomstproblemen waargenomen dan het totaal aan opkomstproblemen welke landelijk aanwezig waren.

Wij zijn afgelopen maanden bezig geweest met het analyseren van de opkomstproblemen in de pootaardappelen en hebben diverse gesprekken gevoerd met o.a. handelshuizen en de NAK. Hierbij zijn wij tot de volgende conclusie gekomen:

 

Rasgevoeligheid; wij kunnen niet de vinger leggen op de gevoeligheid van rassen behandeld met Restrain ethyleen. Dit houdt in dat alle rassen bewaard kunnen worden in de Restrain ethyleen. Wel constateren we dat de fysiologische ouderdom van aardappelen een grote rol speelt bij de opkomst. Dit is zeker het geval bij een koud en droog voorjaar. De fysiologische ouderdom is groter bij de vroege rassen dan bij de late rassen. Dit is mede veroorzaakt door het groeiseizoen 2014  (warm najaar) waarin juist de vroege rassen erg vroeg rijp waren en daardoor een langer bewaarseizoen hebben gehad. Dit aangevuld met een koud en droog voorjaar kwamen er in vroege rassen relatief meer opkomstproblemen voor dan in latere rassen. Hierbij speelt de kwaliteit van het pootgoed, zilverschurft, zwarte spikkel, fusarium etc. ook een belangrijke rol. Daarnaast heeft iedere bewerking invloed op de fysiologische ouderdom. Dus ook een behandeling tegen rhizoctonia heeft invloed. Ook is de fysiologische ouderdom niet altijd zichtbaar aan de buitenkant van een (“voor het oog mooie”) knol. Op dit moment  evalueren we het afgelopen groeiseizoen en zullen we bij enkele vroege rassen een kanttekening plaatsen bij de toepassing van Restrain ethyleen. Hiervan zullen we u in november op de hoogte brengen.

 

Bewaarregime; naast een betere knolzetting wordt in de praktijk het bewaren van pootaardappelen in Restrain ethyleen ook positief ervaren. Het is hierdoor goed mogelijk pootaardappelen kiemvrij te bewaren zonder de kisten om te storten of te draaien. Ook het kisten draaien of  omstorten gaat ten koste van de fysiologische ouderdom. Afgelopen seizoen is slechts een heel klein gedeelte van de aardappelen nog een keer gedraaid. Dit had veelal te maken met rassen die niet geheel kiemvrij waren toen gestart werd met de toediening van Restrain ethyleen. Dit betekent ook dat de aardappelen enkele graden warmer bewaard kunnen worden wat weer gunstig is voor de fysiologische ouderdom.

Ook de eisen die worden gesteld aan de bewaarplaats om de Restrain ethyleen door de ruimte te verdelen is vaak een argument om tot toepassing over te gaan. Restrain ethyleen verdeelt zich ook zonder ondersteunende ventilatie goed door de cel.

 

Proefrooien;  op dit moment zijn we bezig met de proefrooiingen. Dit zullen er minder zijn dan voorgaande jaren omdat in de praktijk veel percelen in zijn geheel behandeld zijn. Toch proberen we nog zo veel mogelijk proefrooiingen te doen waar een goed vergelijk in een perceel ligt. Dit wil zeggen dezelfde partijherkomst, zelfde voorvrucht, zelfde pootdatum, potermaat en pootafstand. De uitkomsten hiervan presenteren we weer begin november tegelijk met de aardappel demodagen van de handelshuizen.

 

Voorbereiding bewaarseizoen 2015-2016; we zijn ons nu aan het voorbereiden op het komende bewaarseizoen. Dit houdt in dat we het proces van behandelen en begeleiding nog op enkele punten willen verbeteren. Op deze (kleine) wijzigingen komen we t.z.t. terug. Daarnaast willen we als het mogelijk is, een kanttekening plaatsen bij rassen die vroeg zijn en eerder fysiologisch verouderd raken. Deze rassen zouden dan eerder opkomst problemen kunnen geven. Op deze wijze kunnen we in de toekomst calamiteiten voorkomen. Dit is wel moeilijk omdat fysiologische ouderdom niet altijd aan de buitenkant van de knol te zien is.

 

Informatie voorziening; wij  zijn ons aan het voorbereiden om een lezing in elkaar te zetten voor studieclubs etc. Dit om de kennis die we opgebouwd hebben te delen met de telers als daar belangstelling voor is. Verder zijn we bezig om voor donderdag 5 november (rassendemonstratie pootaardappelen handelshuizen) een lezing te maken en deze te presenteren. Hierover ontvangt u tegen die tijd meer informatie.

 

Heeft u vragen omtrent de toepassing van Restrain ethyleen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen!

Tags:

ethyleen
aardappel
pootaardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.