Naar inhoud

Restrain ethyleen; bewaar uw pootaardappelen energie neutraal.

05 november 2018

De pootaardappelen zijn kiemlustig. Het is belangrijk uw aardappelen zonder veel energieverlies te bewaren tot het voorjaar. Hiermee behoudt u de vitaliteit van het pootgoed. Dit kan met Restrain ethyleen onder de juiste omstandigheden. Lees hieronder meer.

De kiemrust van het pootgoed - najaar 2018 -.

Na een extreem warme droge zomer moeten we rekening houden met kiemlustige aardappelen. De hoge temperatuur van afgelopen zomer en de duur van deze hoge temperatuur zorgen ervoor dat de kiemrust van de aardappelen sneller doorbroken wordt. 

 

Doorwas; in het veld zagen we voor de oogst al nieuwe kiemen of doorwas ontstaan. Dit was het gevolg van een langdurige hoge temperatuur in de rug.  Bekend is dat wanneer het in de rug warmer is dan 25 graden en wanneer dit langere tijd duurt,  een aardappel eerder zijn kiemrust verliest. Dit verschilt van ras tot ras. Het is ook sterk afhankelijk van hoever het gewas in zijn ontwikkeling is op het moment dat de temperatuur oploopt. Dit verklaart ook dat het voorkomen van doorwas van perceel tot perceel sterk kan verschillen..

 

Doorbreken van de kiemrust;  daar waar voldoende loof is of daar waar beregend kon worden zagen we aan de hand van temperatuurregistratie in de rug dat de temperatuur lager bleef.  Door beregenen kun je naast de loofgroei ook de knolgroei stimuleren en daamee creeer je ook een koel milieu in en op de rug. Wanneer de zon vat krijgt op de rug of op de plant krijg je absorptie van knollen en ontstaat ook bladval omdat de plant in een stress situatie komt. Ten eerste laat hij blad vallen om zo min mogelijk te transpireren en in tweede instantie kan hij gevormde knollen leegzuigen om toch voldoende groei te genereren voor de overgebleven knollen. En als het allemaal te lang duurt zal ook de kiemrust doorbroken worden.

 

Rust in de bewaring.

De aardappelen zijn dit jaar kiemlustig. Ze zijn daarmee verder in ontwikkeling dan in een gemiddeld jaar. Dit betekent dat we extra aandacht moeten besteden aan de bewaring van de pootaardappelen. Willen we vitale aardappelen houden zullen we ze met zo min mogelijk kieming (energieverlies) moeten bewaren.  

 


 

Aandachtspunten voor de bewaring van pootaardappelen:

 

1. Vroegtijdig sorteren van (eigen) pootgoed.

2. Bewaar uw pootgoed bij een constante temperatuur (4-6 graden C).

3. Bewaar bij een laag CO2 gehalte in uw bewaring.

4. Pas Restrain ethyleen toe in uw bewaring.

5. Controleer uw bewaarcel regelmatig.

 


 

 

Restrain ethyleen in uw bewaring.

Belangrijk is dat nu het buiten weer wat kouder wordt de temperatuur in de partij omlaag moet en wanneer deze voldoende laag is ook zoveel mogelijk constant blijft. Probeer als de partij droog is, deze droog te houden want vocht (condens) stimuleert de knol om te gaan kiemen. Verstandig is eigen pootgoed eerder te sorteren om het in de mechanische koeling te zetten.

In combinatie met Restrain ethyleen zal dit vroegtijdige kieming voorkomen. De laatste jaren hebben we goede ervaringen met Restrain ethyleen in combinatie met een laag gehalte CO2 en de juiste constante bewaar temperatuur in de cel. We kunnen dan aardappelen vrijwel zonder kiemvorming bewaren. Dit geeft rust in de bewaring.

 

Meer knollen, meer stengels, meer rendement!

Restrain ethyleen doorbreekt de topspruitdominantie (dit is de fase waarin een knol zit nadat hij uit zijn kiemrust komt). Ook zien we dat hij de celstrekking of groei van de kiem of spruit tegengaat.  Het voordeel van het doorbreken van de  topspruitdominantie is dat in plaats van 1 topspruit er meerdere ogen of spruiten los komen. Meer kiemen geven meer stengels en uiteindelijk ook meer knollen. Dit resulteert in een hoger rendement.

 

Begeleiding bij het bewaren met Restrain ethyleen.

Belangrijk is dat het proces van bewaring met Restrain ethyleen goed begeleid wordt.  Dit kan alleen door de juiste waarnemingen te doen tijdens de bewaarperiode met Restrain ethyleen.  Er is geen jaar gelijk wat betreft het kiemgedrag van aardappelen. Wij houden er nu al rekening mee dat de Restrain accumulator eerder geplaatst moet worden dan we de laatste jaren gewend waren. Neem dit mee in uw overweging hoe u uw pootaardappelen gaat bewaren.

 

Heeft u vragen, interesse in de bewaring met Restrain ethyleen. Belt u gerust met ons kantoor (0527 274030).

Tags:

ethyleen
aardappel
pootaardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.