Naar inhoud

Precisie landbouw; met Drone beelden waarnemingen doen.

15 mei 2019

Vorig jaar hebben wij veel ervaring opgedaan met onze Drone om waarnemingen te doen. Opmerkelijk is dat je met Drone beelden biomassa kunt bepalen en daardoor meer inzicht krijgt in de groei en ontwikkeling van een gewas. Lees hieronder meer!

Afgelopen jaar hebben wij veel ervaring opgedaan met Drone beelden. Hierdoor krijgen wij meer inzicht in de ontwikkeling van een gewas. Er zijn verschillen te zien die je met het oog niet kunt zien of juist duidelijker zichtbaar zijn.  Deels zullen Drone beelden komende jaren vervangen worden door satelietbeelden waarop ook al veel zichtbaar wordt. 

 

Gewas en bodem kennis blijft nodig.

Ook in de toekomst bieden Drone beelden naast stateliet beelden de mogelijkheid om extra informatie te verkrijgen.  Technieken gaan daarbij heel erg ver, maar er blijft veel kennis nodig om specifieke problemen op te lossen. Niet ieder probleem is op te lossen met een beetje kunstmest. Soms spelen anderen oorzaken een grotere rol. Bodem problemen en bemestingsproblemen zijn vaak complex. De techniek is voorhanden maar vaak ontbreekt het aan kennis om het probleem op te lossen.

 

Stappen plan.

Het is nodig volgen een stappen plan te werken wil je gewas/bodem problemen oplossen. Soms is de oplossing eenvoudig (bijvoorbeeld: kunstmestrooier structureel te laat aanzetten), soms heel erg complex als het om bodemgebonden ziekten of bodemvruchtbaaarheid gaat.  Drone beelden bieden dus geen kant en klare oplossing maar vragen om een stappen plan van aanpak:

 

1. Waarnemen met Drone - beelden.

Drone beelden met de juiste camera in het juiste stadium van het gewas gemaakt geven goede beelden waar je wat mee kunt. 

 

2. Onderzoek

Gewasonderzoek of bodemonderzoek is nodig om de oorzaak van de afwijking te vinden. Dit is erg complex, in het verleden werdt gauw naar stikstof gegrepen om problemen te verbergen in plaats van op te lossen. De complexheid van bodem en bemesting vragen om veel kennis en ervaring. In ons laboratorium kunnen wij de basis leggen van een stukje grondonderzoek.

 

3. Oplossing bieden

Uit eindelijk kan een oplossing veelzijdig zijn. De complexheid van de bodem is enorm, wij weten hiervan iets, maar veel is ook nog onbekend. Vooral van "bodem in balans" is nog weinig parate kennis voorhanden. Gevaarlijk is het ene probleem op te lossen in de boden en het volgende probleem te veroorzaken. 

 

 

Mogelijkheden.

Op dit  moment bieden wij het aan om met onze Drone percelen in kaart te brengen. Waarnemen  en vastleggen van beelden is hierbij ons doel. Samen me u te kijken naar oplossingen om beelden te analyseren en samen te komen tot een betere kwaliteit van uw product en/of een hogere opbrengst.  Samen ondernemen naar een ......  nieuwe toekomst!

 

Voorbeelden:

- biomassa bepalen; hoeveel blad of gewas staat er op een perceel, zijn er afwijkingen te zien.

- ziekten in beeld brengen;

- schade in beeld brengen;

- bodem in kaart brengen met Verisscan.

 

Wilt u hier meer van weten vraag onze teeltmangers.

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Precisielandbouw
Samen ondernemen

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.