Naar inhoud

Potato Europe 2017; een succes ondanks de weersomstandigeheden.

19 september 2017

Potato Europe was ondanks de weersomstandigheden toch de moeite waard voor een bezoek. De natte weersomstandigheden gooiden wel de gehele organisatie in de war. Maar uiteindelijk staat alles weer op het droge en is het een Potato Europe waar nog lang over nagepraat wordt. Lees hieronder meer!

Ook Ten Brinke b.v. stond met een stand op Potato Europe. De planten doktors van Ten Brinke b.v. waren duidelijk herkenbaar en de stand  was  natuurlijk getint. Dit geeft duidelijk de  visie van Ten Brinke weer. Wij gaan steeds meer terug naar de basis en gaan chemie alleen nog maar gebruiken wanneer het echt nodg is, biologische gewasbescherming zal  steeds meer ingezet gaan worden.

De bodem is hierbij de basis voor een goede start van het groeiseizoen. Een  bemesting die in balans gebracht wordt met TerraNature meststoffen of andere meststoffen als Flex Fertilizer of HumoStart zorgen voor een efficient gebruik van mineralen waardoor er meer organische mest  gebruikt kan  worden.

 

Restrain Ethyleen

Er is veel aandacht geweest voor Restrain ethyleen,  voor meer rendement in de pootaardappelteelt.  Wilt u hiervan verder op de hoogte gebracht worden, mail ons dan voor meer informatie.

 

Introductie TerraNature meststoffen.

Natuurlijke meststoffen welke goed verstrooibaar zijn en de bodem in balans brengen. Komende winter zult u hierover meer horen.

 

Precisie landbouw.

De landbouw zal meer en meer op precisie gestuurd worden. Dit geeft meer mogelijkheden om hogere opbrengsten te halen met een verbeterde kwaliteit. Voor deze aansturing zijn bodemvochtmeters en Drone-technologie nodig om data vast te leggen waarop het fundament van de advisering kan verbeteren. Hiermee is Ten Brinke b.v. actief bezig.

 

Grond- en gewasonderzoek

Door tijdig goede grondmonsters te nemen en deze goed te beoordelen is het mogelijk perceelgericht de  gewassen tijdig en beter bij te sturen, waardoor de groei  regelmatiger verloopt wat resulteert in een betere kwaliteit en een hogere opbrengst.

 

Wilt u meeer informatie belt u gerust om een afspraak te maken.

Tags:

pootaardappel
consumptieaardappel
aardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.