Naar inhoud

Pootaardappelen; Restrictie op het gebruik van Actara.

07 mei 2018

Het zal u niet ontgaan zijn. Er komt een restrictie op het gebruik van neoncotinoiden waaronder ook Actara, een middel wat zeer gewaardeerd werd in de pootaardappelteelt. Met relatief weinig actieve stof, toegepast in de plantveur konden we enkele vollevelds bespuitingen voorkomen. Zeer binnenkort valt de beslissing en is Actara waarschijnlijk niet meer toegelaten voor toepassingen in onbedekte teelten. Lees hieronder meer.

Met het aanstaande verbod op de toepassing van Actara als veurbehandeling bij het poten van aardappelen zullen alternatieve luisbestrijdingsmaatregelen genomen moeten worden. Ook de gewasbehandelingen - voor zover deze worden toegepast - in aardappelen, onbedekte teelten van bloemisterij, boomkwekerij en vaste plantenteelt zullen vervangen moeten worden door alternatieve bespuitingen.

 

Toepassingen in bedekte teelten van bloembol- en knolgewassen, bloemisterij, boomkwekerij en vaste plantenteelt blijven toegestaan. Hoe het nu verder gaat is nog niet besloten. Dit zal worden vastgesteld na de publicatie van de beslissingen in het EU journal, eind mei of eind juni 2018. Het Ctgb zal hierna een lokale beslissing nemen voor Nederland ten aanzien van uitverkoop- en opgebruiktermijnen.   Vooruitlopend op deze beslissing adviseren wij u om bestaande (aangebroken) voorraden zoveel mogelijk op te laten gebruiken in het huidige teeltjaar, uiteraard binnen het reguliere gebruik en binnen de mogelijkheden van het etiket.  

 


Ten Brinke b.v.  is  erg teleurgesteld in het verbod mede omdat Actara tijdens het poten van de aardappelen op de meest effectieve manier wordt toegepast en de besparing van zeker 2 vollevelds bespuitingen met een ander luisdodend insecticide. Jammer, ook omdat Actara een goede reputatie had op met name het bladrolvirus wat bijna geheel was verdwenen uit de pootgoedteelt. Voor ons en de akkerbouwsector is het nu een uitdaging om op een milieu verantwoorde manier te zoeken naar de juiste vervanging van het middel.


 

Onaangebroken verpakkingen van Actara zullen na afloop van de opgebruiktermijn door ons retour worden genomen en gecrediteerd.

 

Heeft u vragen omtrent het aankomende  verbod van de toepassing van Actara in o.a. pootaardappelen, vraag onze teeltmanagers of bel gerust met ons kantoor!

 

Tags:

gewasbescherming

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.