Naar inhoud

(Poot)aardappelen; efficiente fosfaatbemesting in de rij.

18 februari 2016

Efficiënt fosfaat bemesten bij aardappelen is positief voor de knolzetting en geeft meer fosfaatruimte voor organische mest. Gebruik alleen fosfaat meststoffen die goed opneembaar zijn voor de aardappelplant. Lees hieronder meer!

Fosfaat bemesting in pootaardappelen is belangrijk voor een goede begin ontwikkelling van de aardappelplant. Juist de begin ontwikkeling is belangrijk voor een goede knolzetting. De fosfaat in de bodem is rond de knolzetting vaak door een lage bodemtemperatuur maar voor een heel klein deel goed opneembaar.

 

Er zijn verschillende soorten fosfaat in de handel waarvan gezegd wordt dat ze goed opneembaar zijn. Er zijn slechts enkele fosfaat meststoffen die en goed opneembaar zijn en geen schade doen aan de beworteling doordat ze sterk verzurend zijn of een te hoge zout concentratie bevatten. Daarnaast zijn niet alle fosfaatmeststoffen geschikt om te mengen met Subliem of Amistar in de tank.

 

Ten Brinke b.v. heeft voor diverse toepassings mogelijkheden een beproefde oplossing:

 

1. Fosfaat bemesting gemengd als rijen behandeling in de tank met Subliem of Amistar.

Rijenbemesting:  P-Focus  50 ltr/ha

 

2. Fosfaat bemesting als granulaat gestrooid in de rij.

Rijenbehandeling:  HumoStart 20-25  kg/ha

 

3. Fosfaat en Stikstof toegediend in de rij als vloeibare meststof tijdens of na het poten.

Rijenbehandeling:  Flex Fertilizer 12-16   of   Flex Fertilizer 17-9

 

Alle bovenstaande toepassingen zijn getest in de praktijk en positief beoordeeld op de knolzetting.  Heeft u vragen over opneembaarheid van fosfaat meststoffen of over veilige toepassingsmogelijkheden neem dan contact op met ons kantoor.

Tags:

aardappel
consumptieaardappel
pootaardappel
bemesting

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.