Naar inhoud

(Poot)aardappelen; efficiente fosfaat bemesting met oog voor de toekomst.

20 februari 2017

Startfosfaat is super goed opneembaar fosfaat, belangrijk voor de begin ontwikkeling van de aardappelplant. Voordelen van startfosfaat zijn een goede knolzetting en meer ruimte binnen het bedrijf voor organische mest. Wat ook weer opbrengst verhogend werkt. Lees hieronder meer!

Fosfaat bemesting in pootaardappelen is belangrijk voor een goede begin ontwikkelling van de aardappelplant. Juist de begin ontwikkeling is belangrijk voor een goede knolzetting. De fosfaat in de bodem is rond de knolzetting vaak door een lage bodemtemperatuur maar voor een heel klein deel goed opneembaar.  Normaal gesproken komt fosfaat bij een stijgende grondtemperatuur beschikbaar en  is dit te laat.

 

Er zijn verschillende soorten fosfaat in de handel waarvan gezegd wordt dat ze goed opneembaar zijn en geschikt zijn als startfosfaat bij de beginontwikkeling van een plant. Er zijn slechts enkele fosfaat meststoffen die en goed opneembaar zijn en geen schade doen aan de beworteling doordat ze sterk verzurend zijn of een te hoge zout concentratie bevatten. Daarnaast zijn niet alle fosfaatmeststoffen geschikt om te mengen met Subliem of Amistar in de tank.

 

Ten Brinke b.v. heeft voor diverse toepassings mogelijkheden een beproefde oplossing en veel toegepast in de praktijk met uitstekende ervaringen:

 

1. Fosfaat bemesting gemengd als rijen behandeling in de tank met Subliem of Amistar.

Rijenbemesting:  P-Focus  50 ltr/ha

(P-Focus is een vloeibare meststof die goed mengbaar is met Amistar, Actara of Subliem in de tank)

 

2. Fosfaat bemesting als granulaat gestrooid in de rij.

Rijenbehandeling:  HumoStart 20-25  kg/ha

(HumoStart is een granulaat meststof voor granulaatstrooier)

 

3. Fosfaat en Stikstof toegediend in de rij als vloeibare meststof tijdens of na het poten.

Rijenbehandeling:  Flex Fertilizer 12-16   of   Flex Fertilizer 17-9

(Flex Fertilizer is vloeibaar en kan bijv. vollevelds gespoten worden voor het frezen van de ruggen)

 

Bovengenoemde meststoffen bevatten zeer goed opneembare orthofosfaat. Deze vorm is direct goed opneembaar en in bovengenoemde meststoffen langere tijd beschikbaar. Tevens zijn de meststoffen inmiddels veel toegepast en getest in de praktijk en positief beoordeeld.  Heeft u vragen over opneembaarheid van fosfaat meststoffen of over veilige toepassingsmogelijkheden neem dan contact met ons op.

Tags:

grondmonsters
aardappel
consumptieaardappel
bemesting

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.