Naar inhoud

(Poot)aardappelen; bladbemesting positief voor het aantal knollen.

04 juni 2019

Bladbemesting met amide-stikstof stimuleert voornamelijk de wortelgroei en de knolzetting. Juist op het moment dat de aardappelplanten in de loofgroeifase zitten is stimulatie van de knolgroei van groot belang. Lees hieronder meer!

Flex Fertilizer bladmeststof heeft door zijn unieke samenstelling zich bewezen in (poot)aardappelen.

 

Voordelen van Flex blad FN18 + Mn + Mg

1. Flex FN18 bestaat volledig uit amide stikstof. Deze stikstofvorm wordt snel opgenomen en stimuleert de knolvorming. Flex FN18 met amide stikstof is dus neerwaarts gericht, dit stimuleert de beworteling en knolvorming en in mindere mate de bladvorming. Het resultaat is een gemiddeld positief  resultaat op het aantal gevormde knollen in de afleverbare maten en een regelmatige sortering.

 

2. Flex FN18 bevat naast amide stikstof ook de sporenelementen mangaan en magnesium. Voordeel is dat gebreksziekten gelijktijdig aangepakt worden.

 

3. Flex FN18 wordt snel opgenomen, binnen 1,5 uur na de bespuiting ligt de stikstof vast in de plant.

 

4. Ervaring is dat in droge perioden Flex FN18 het gewas in de been houdt. Is de droge periode voorbij dan komen deze aardappelen makkelijker opgang met minder groeistoornis. Vooral op percelen waar beregenen niet mogelijk is biedt dit uitkomst.

 

5. U geeft met Flex FN18  ruim 11 kg zuivere stikstof, deze is vele malen efficiënter dan stikstof uit kalkammonsalpeter. 

 

6. U spuit Flex FN18 met 200-250 ltr water en een fijne druppel. U kunt Flex FN18 combineren met de phytophthora bestrijding. Ook de combinatie met olie is mogelijk mits het gewas droog is tijdens de bespuiting.

 

7. Door het toevoegen van Intake reguleert u de pH van het spuitwater naar een pH van ongeveer 5,5. Dit is de meest gunstige pH voor een optimale opname door de plant.

 

Advies:  Flex Fertilizer FN18   50 ltr/ha + Intake 0,3-0,5 ltr/ha

 


In pootaardappelen start u met Flex FN18 bladmeststof wanneer de laatste knolletjes in het "erwt" stadium zijn. Afhankelijk van de groei van het gewas spuit u 3-4 maal met Flex FN18. U kunt dit combineren  met de phytophthora bestrijding.


 

Weinig plantbeschikbare fosfaat.

Teelt u (poot)aardappelen op grond waar weinig beschikbare fosfaat aanwezig is dan kunt u via de bladbemesting met P-Focus de knolzetting extra stimuleren. De beschikbare fosfaat wordt op uw Eurofins grondanalyse aangegeven in P-PAE, is deze onder de 5 kg P/ha of 1,2 mg P/kg grond dan is het aan te raden extra fosfaat via de bladvoeding te geven.  Dit geldt alleen op gronden met een lage bodemvoorraad en een lage hoeveelheid plantbeschikbare fosfaat. Wanneer de bodemtemperatuur stijgt komt er uit de bodemvoorrraad fosfaat meer plantbeschikbare fosfaat vrij.  

 

Advies:  P-Focus 15-20 ltr/ha

 


Tijdstip van toediening (P-Focus)  is wanneer de "stolonen verdikken tot erwtstadium". Dit is dus eerder dan de Flex Bladmeststof die juist de knolletjes moet voeden en toegepast moet worden wanneer de knollen gevormd zijn.


 

Wilt u meer weten over bemesting van uw aardappelen vraag onze teeltmanagers.

Tags:

aardappel
Flex-fertilizer
Gezonde bodem
bemesting

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.