Naar inhoud

(Poot)aardappelen; beregenen zinvol voor de knolzetting.

03 juni 2016

Voldoende vocht is belangrijk voor de vorming van knollen bij aardappelen. Als u de mogelijkheid hebt om te beregenen is dat zinvol mits u tijdig begint. Ten Brinke b.v. volgt de vochtigheid van de bodem met vochtsensoren. Lees hieronder meer.

De vochtsituatie in Nederland is totaal verschillend, in sommige gebieden is het zeer nat, in andere gebieden vooral de meer noordelijke provicies hebben niet genoeg vocht voor de knolzetting. De eerste regeninstallaties draaien inmiddels alweer volop.

 

Knolzetting in pootaardappelen is belangrijk voor het financieel resultaat. Dit hangt mede af van de vochtigheid van de grond. Ten Brinke b.v. doet onderzoek met vochtsensoren in pootaardappelen en bloembollen om de vochttoestand in kaart te brengen.  Ondezoek is zinvol omdat  dit een methode is om het maximale rendement te behalen uit de met Restrain ethyleen behandelde aardappelen.

 

Er zijn een aantal punten waarop invloed uitgeoefend kan worden op de knolzetting van uw aardappelen. Een betere knolzetting resulteert in een fijnere sortering en uiteindelijk op een hogere (financiele) opbrengst.

 

Een aantal belangrijke punten zijn:

- voldoende beschikking over goede opneembare fosfaat. Hiervoor zijn een aantal goede fosfaatmeststoffen beschikbaar voor toepassing in de rug bij het poten.

- zorgen voor voldoende vocht in de rug tijdens de zetting

- behandel uw pootgoed met Restrain ethyleen

- zorg voor een niet te weelderige bladgroei tijdens de knolzetting. Gebruik tijdens de knolzetting stikstof welke knolgericht (Flex bladmeststof   en/of Flex bodemmeststof)  werkt en niet bladgericht (nitraatmeststoffen als KAS en kalksalpeter)

- zorg na de knolzetting voor voldoende voeding en een ongestoorde groei voor voldoende opbrengst.

 

Zijn er mogelijkheden om te beregenen benut deze dan. Naast een betere knolzetting heeft beregenen een positieve werking op het voorkomen van schurft. Begin tijdig om voldoende vocht in de rug op te bouwen.

 

Heeft u vragen over het beregenen of de vochtsensoren, vraag onze teeltmanager.

 

Tags:

bemesting
consumptieaardappel
aardappel
pootaardappel

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.