Naar inhoud

Plantuien eerste jaars; update actualiteiten.

05 juli 2016

De eerste jaars plantuitjes groeien snel en vooral veel in het loof. Dit maakt het gewas slap in het loof en gevoelig voor bladvlekkenziekte. Lees hieronder meer over de ziektebestrijding en de bemesting van de plantuitjes.

Ziektebestrijding.

Er wordt momenteel met enige regelmaat bladvlekkenziekte gevonden. Kleine plekjes juist op plaatsen waar het gewas nooit droog wordt, langs boomwallen en beschutte plaatsen. Het is belangrijk een kort spuitschema aan te houden van 4-5 dagen zolang het weer onstabiel is en de grond vochtig is. Allure en Fandango zijn de beste curatieve middelen om bladvlekken te bestrijden.

==> klik hier: Spuitschema plantuien eerste jaars.

 

Bemesting.

De plantuitjes groeien de laaste 14 dagen enorm in het loof. Het is vooral veel en slap loof.  Vaak ondanks dat er weinig stikstof op ligt. Grondonderzoek wijst ook aan dat er weinig stikstof in de grond zit na de grote hoeveelheid neerslag. Als de verdamping toeneemt wordt het belangrijk om het gewas in de been te houden. Dit kan door tijdig te beginnen met bladbemesting.

Advies: Efficient  10 tot 20 ltr/ha in combinatie met de ziektebestrijding.

 

De uitjes vragen binnenkort bij de bolling ook veel kali. Kali heeft invloed op de sapstroom van de plant en daardoor heeft het ook veel invloed op de kwaliteit. Belangrijk tijdens de bolling is voldoende kali. Indien de bodemtoestand laag is kunt u bijbemesten met Kali 50 (100 - 200 kg/ha), is de bodemtoestand voldoende dan is het meespuiten van Bladkali TS 5 ltr/ha een goede oplossing. Dit moet ongeveer 3-4 keer meegespoten worden.

Door een grondmonster te nemen kunnen wij u  na analyse in ons eigen laboratorium een gericht advies geven.


Uienvlieg

Op dit moment vinden we op sommige percelen langs randen of kopeinden een flinke aantasting van de uienvlieg (ook in zaaiuien BC-coating - foto). De druk van de vlieg is dit jaar duidelijk hoger dan voorgaande jaren. Het is zeer wisselend in de mate van aantasting. Belangrijk is het advies van de Groene Vlieg te volgen of als u hier niet aan meedoet  regelmatig Sumicidin Super / Sumi Alpha of Decis mee te spuiten met de ziekte bestrijding.

Advies: Sumicidin Super / Sumi Alpha 0,2 ltr/ha

 

 

Witrot; aantasting voorkomen of beheersen.

Bij de teelt van plantuien is de kans groot. Door enkele keren Luna Experience mee te spuiten in de ziektebestrijding verlaagt u de kans. Luna Experience mag 2 maal meegespoten worden in een dosering van 0,5 ltr/ha. Dit middel heeft een sterke preventieve werking op bladvlekkenziekte  en een licht curatieve werking. Daarnaast is er een redelijke nevenwerking op witrot.

Advies:  Mastana / Pencozeb 2 ltr/ha + Zink flow 0,5 ltr/ha + Luna Experience 0,5 ltr/ha

 

Voor vragen of een teeltbezoek kunt u terecht bij onze teeltmanagers.

 

Tags:

gewasbescherming
bemesting
plantui

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.