Naar inhoud

Phytobac; maak gebruik van subsidie regeling voor Phytobac, provincie Flevoland.

27 november 2017

In de periode van 16 oktober tot en met 10 december 2017 kunt u een aanvraag indienen voor de bijdrage van niet-productieve investeringen in water in Flevoland (buitengebied). De investering moet een stimulans zijn voor watersystemen waaronder ook de Phytobac (waterzuivering) valt, ter stimulering van waterkwaliteit en deze moet landbouw gerelateerd zijn. Lees hieronder meer!

Ten Brinke b.v. heeft het agentschap van de Phytobac®. De Phytobac®  welke speciaal is ontworpen en goedgekeurd voor de verwerking van afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen. Lees hieronder meer.

 

De Phytobac®is belangrijk met het oog op een steeds meer verantwoorde en milieubewuste landbouw.  Door de Phytobac® op te nemen in het afvalwater systeem rond uw spoelplaats heeft u een goedgekeurd systeem om afvalwater verontreinigd met gewasbeschermingsmiddelen verantwoord te zuiveren zonder dat u schade toebrengt aan oppervlakte water of de bodem.

 

Ten Brinke b.v. heeft een demonstratie opstelling van de Phytobac® bij het bedrijf staan in Creil. Op deze wijze kunt u kennismaken met het systeem dat uit modules is opgebouwd. Heeft u interesse dan kunt u zien hoe het systeem werkt.

 

Subisidie regelingen:

 

Een investering in een Phytobac® valt onder de VAMIL/MIA regeling.

Rest- en spoelwater van in- en uitwendig reinigen van de spuit bevat restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan niet geloosd worden op oppervlaktewater of het riool. Ook een slib/olie-benzine afscheider kan dit niet uit het water halen. Het reinigen van de spuit op het perceel is ook niet altijd mogelijk of haalbaar. Met de Phytobac® kunt u uw restanten spuitvloeistof en afvalwater op een verantwoorde manier verwerken.

 

Provincie Flevoland  "Regeling niet-productieve investeringen water".

Deze regeling is geldig van 16 oktober tot 10 december 2017 en geldt voor niet-productieve investeringen in water. Deze subsidie is voor stimulering van een betere waterkwaliteit in het landelijk gebied en moet landbouw gerelateerd zijn. Daarnaast mag het geen stijgende  waarde of rentabiliteit van het agrarisch bedrijf tot gevolg hebben.

==> Voor meer informatie klik op:  Regeling niet-productieve investeringen water.

 

Principe Phytobac

 

Het principe van de Phytobac® is afgeleid van het bio-bed, wat gebaseerd is op de werking van actief bodemleven. De kunststof bak wordt gevuld met een mengsel van stro en grond van uw eigen percelen. Deze grond bevat namelijk al een bodemleven dat gewend is aan de gewasbeschermingsmiddelen die u gebruikt. Doordat het vochtgehalte van het mengsel continu op niveau wordt gehouden, kunnen de micro-organismen de gewasbeschermingsmiddelen optimaal afbreken.

==> Bij downloads vindt u meer informatie over de aanleg en de werking van de Phytobac.

 

De Phytobac® is een gesloten systeem en werkt volautomatisch. Belangrijk voordeel is, dat er bij dit systeem géén restafval overblijft wat alsnog afgevoerd dient te worden.

De Phytobac® is ontwikkeld door Bayer CropScience.

 

Meer informatie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze teeltmanagers! 

Voor de aanvraag van subsidie hebben wij nauw contact met Flynth accountants en adviseurs.

 

Tags:

Duurzaamheid
Phytobak

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.