Naar inhoud

Ongediertebestrijding; wijziging regelgeving bestrijding ratten en muizen per 1 januari 2017.

12 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor de bestrijding van ratten en muizen op het eigen bedrijf. Er wordt vanaf 1 januari 2017 verschil gemaakt tussen binnengebruik en buitengebruik. Lees hieronder meer!

Knaagdierbeheersing op het agrarisch bedrijf (KBA)

 

Tot 1 juli 2015 geldt voor agrarische bedrijven een vrijstelling om professionele rodenticiden te gebruiken. Vanaf 1 juli 2015 vervalt deze vrijstelling.

 

Vanaf 1 juli 2015 is voor het gebruik van professionele rodenticiden een vakbekwaamheidsbewijs nodig. Een en ander is vervat in Regeling gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, artikel 6.6.d

d. het toepassen van biociden voor het afweren of bestrijden van knaagdieren door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf door een houder van een licentie voor het beheersen van knaagdieren, bedoeld in bijlage VI, onderdeel E, en die daartoe een licentie van bureau Erkenningen van de AOC-Raad heeft ontvangen. De geldigheid van bovengenoemde licentie wordt na afloop van een termijn van vijf jaar door bureau Erkenningen van de AOC-Raad verlengd indien is voldaan aan de eindtermen voor onderwijs als genoemd in bijlage VI, onderdeel F;

Voor het behalen van het vakbekwaamheidsbewijs KBA zijn twee hoofdroutes.

 

1. met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming2. zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming Toelichting 1

- Met een geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming kan een extra kennisbijeenkomst gevolgd worden. Na het volgen van de bijeenkomst wordt aan de deelnemer een nieuw vakbekwaamheidsbewijs thuisgestuurd. Het nieuwe bewijs heeft hetzelfde nummer als het bestaande vakbekwaamheidsbewijs. Op dit nieuwe bewijs staan zijn vakbekwaamheden gewasbescherming en knaagdierbeheersing.

Het vakbekwaamheidsbewijs heeft de looptijd van het gewasbeschermingsbewijs. Nadat voldoende bijeenkomsten gewasbescherming zijn gevolgd wordt de pas verlengd inclusief de knaagdier aantekening.

 

Toelichting 2

- Zonder geldig vakbekwaamheidsbewijs gewasbescherming moet een examen worden afgelegd. Nadat de deelnemer geslaagd is, wordt een pasje toegestuurd. Het pasje gaat in op de dag van het examen*. Verlengen van dit pasje gaat daarna ook via een kennisbijeenkomst óf opnieuw examen doen.  

In de wet en regelgeving is een wijziging gekomen per 1 januari 2017. Met deze wijziging wordt beoogd het gebruik van anticoagulantia (een rodenticide) te verminderen.

Knaagdierbeheersing gaat uit van de principes van IPM. Integrated Pest Management, oftewel: Geïntegreerde Beheersing.

 

Dit betekent:

 • - Eerst vaststellen wat er aan de hand is.

 • - Nemen van preventieve maatregelen

 • - Niet chemische bestrijding

 • - Chemische bestrijding Evaluatie:

Het toepassen van anticoagulantia is het sluitstuk van een reeks van maatregelen.

De wet- en regelgeving maakt een onderscheid tussen de toepassing binnen en buiten bedrijfsgebouwen.

 

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor binnen (KBA) de regels zoals ze nu zijn.

 

Vanaf 1 januari 2017 gelden voor buiten (KBA-GB), bij het uiteindelijk toepassen van anticoagulantia, bijzondere maatregelen.

 • Degene die middelen toepast dient een cursus en examen KBA-GB te hebben afgelegd

 • Het bedrijf waarop het middel wordt toegepast dient gecertificeerd te zijn.

 •  

   

  Er zijn vanaf 1 januari 2017 dus pasjes met de volgende tekst:

   

  1. KBA                    voor gebruik binnen

  2. KBA-GB             voor gebruik buiten

   

  Melding voor 1 januari 2017 bij ILT geeft ruimte voor toepassing tot 1 juni 2017De certificeringsplicht gaat formeel op 1 januari 2017 in. Agrariërs die overwegen hun bedrijf te laten certificeren wordt geadviseerd zich vóór deze datum te melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In dat geval krijgen zij nog tot 1 juni 2017 om hun certificering in orde te maken. Bij buitengebruik van rodenticiden in de tussenliggende periode is het dan voldoende als zij kunnen aantonen een overeenkomst met een erkende certificerende instantie te zijn aangegaan en dat de audit plaatsvindt vóór 1 juni 2017. Voor bedrijven die zich niet vóór 1 januari bij ILT gemeld hebben geldt deze uitzondering niet.

   

  Klik hier ==>  Melding: Inspectie Leefomgeving en Transport:   maak keuze  1e vakje   Risicovolle stoffen  2e vakje Buitengebruik anticoagulantia

  Tags:

  ongediertebestrijding
  spuitlicentie

  Informatie aanvraag

  Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

  Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.