Naar inhoud

Lelies: grondonderzoek de basis voor een gezond en vitaal gewas.

28 mei 2018

Lelies zijn dankbaar voor een goede beschikbare voedingstoestand van de bodem. Alleen door te weten wat er in de bodem verandert gedurende het groeiseizoen is het mogelijk de juiste voedingstoestand in de bodem beschikbaar te houden. Omdat de lelies op dit moment hard groeien raden wij aan deze week de percelen te bemonsteren. Heeft u interesse, lees hieronder meer.

Een lelieplant vormt eerst bovenwortels, daarna groeit de plant snel in het loof  en vervolgens worden de onderwortels gevormd.  Komt de plant in de overgang van bovenwortels naar onderwortels dan komt de plant snel in de problemen met vocht en voeding. Dit wordt vaak nog versterkt door weersomstandigheden als extreme verdamping bij warm, winderig sterk drogend weer.

De plant laat dan vaak gebreksziekten  (zgn. Vletter-ziek) zien. Pas als de plant weer voldoende onderwortels gevormd heeft krijgt deze het weer wat makkelijker.

 

Door een uitgebalanceerde bemesting is het mogelijk gebreksziekten te beperken. Dit betekent dan wel regelmatig grondmonsters nemen en zorgen dat de bemesting in de bodem optimaal is. Ten Brinke b.v. biedt u de mogelijkheid  grondmonsters  in eigen onderzoeksruimte te onderzoeken en een daarbij behorend bemestings- of teeltadvies te leveren.

 

Na vele jaren van ervaring en testen kunnen we met bemesting hier goed op sturen. Dit geeft duidelijk minder gebreksziekte, een groener gewas met meer groeipotentie.

 

Vanaf deze week adviseren wij de lelie percelen te bemonsteren op aanwezige voedingselementen. Aan de hand van grondmonsters welke wij zelf in eigen laboratorium kunnen analyseren krijgt u een advies voor de bemesting. Wilt u hieraan meedoen dan kan dat in overleg met onze teeltmanagers.

 

Wilt u meer weten over bemesting, vraag gerust bij onze teeltmanagers!

 

Tags:

lelie
Precisielandbouw
bemesting
TerraNature

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.