Naar inhoud

Keuze spuitdoppen en eisen driftreductie.

10 februari 2015

Een moderne spuitmachine is voorzien van doppen met voldoende driftreductie en een goede (blad)bedekking. Wij geven hierbij 3 doppen aan zodat u alle bespuitingen kunt uitvoeren die met de juiste spuitdruk altijd binnen de vereiste drift reductie vallen. Lees hieronder meer!

De keuze voor het maken van spuitdoppen op een veldspuit zonder luchtondersteuning of airjet luchtinjectie doppen is niet eenvoudig. Wij geven hierbij een voorkeur aan zodat u met  3 doppen op de spuitmachine in grote lijnen alle bespuitingen gedurende het teeltseizoen kunt uitvoeren en voor alle middelen  aan de driftreductie voldoet die voorgeschreven staat. 

 

Hieronder 3 groepen doppen:

 

1.  doppen met een hoge bedekking voor de ziekte bestrijding ; onkruidbestrijding met lage dosering in bieten en eventueel voor onkruidbestrijding van groeistoffen (minder geschikt). De volgende doppen zijn twee gaats doppen voor een betere bedekking.

- Teejet AI 3070 

    025  en  04  geven 90 % drift reductie

    03  geeft 95 % drift reductie

   spuit 30 graden vooruit en 70 graden achteruit. 

- Agrotop Turbodrop Hispeed   

    025 of 05   geven 90 % drift reductie

   spuit 10 graden vooruit en 50 graden achteruit.

- Lechler IDKT

    02, 025, 04 en 06  geven 90 % drift reductie

    03 geeft  95% drift reductie

    spuit 30 graden vooruit en 30 graden achteruit

 

2. doppen met grove druppels waarin lucht verpakt zit. Dit zijn doppen die bij een relatieve hoge druk in een vol gewas toch een redelijke bedekking (door uiteen spatten) geven. Bij een lagere druk zijn ze weinig drift gevoelig. Deze doppen zijn geschikt voor bodemherbiciden (minder  mooie grondbedekking), ziektebestrijding bij hoge windsnelheiden (minder geschikt) en voor Roundup bespuitingen (zonder veel drift) bij een druk van 1-4 bar.

- Teejet AIXR

  025, 03 en 04 geven 90 % drift reductie

- Agrotop AirMix AM 

  03, 04 en 05  geven 90 % drift reductie

- Lechler ID

  02, 025, 03, 04 en 06 geven 90 % drift reductie

 

3. doppen met een goede bedekking, zijn bij uitstek geschikt voor onkruidbestrijding (mooie bodembedekking) in uien. Goede grondbedekking  en de druppels raken daardoor ook kleine onkruiden in kiemlobstadium goed. Doordat deze doppen in driftklasse 95 % zitten zijn ze geschikt voor alle gewasbeschermingsmiddelen.

- Teejet TTI

  0,25,  03, 04 en 05 geven 95 % drift reductie

 

Opmerking: in deze groep zou u ook voor de onkruidbestrijding kunnen kiezen voor een oudere Teejet XR11005 dop. Deze werd in het verleden veel gebruikt. Met deze doppen mag u bijvoorbeeld geen Stomp spuiten langs watergangen (hiervoor is een driftreductie vereist van 75%).

 

Verder  moet worden opgemerkt dat binnen 14 meter langs oppervlakte water bovenstaande driftarme spuitdoppen en bijbehorende driftarme kantdop(pen) altijd moeten worden gebruikt om in aanmerking te komen om de teeltvrije zone te mogen versmallen tot 100 cm. De waterbeheerder moet hiermee instemmen. De spuitdoppen mogen zich niet meer dan 50 cm boven het gewas of de kale grond bevinden. De windsnelheid op spuitboomhoogte mag nooit meer dan 5 m/s bedragen.

 

Hieronder vindt u bij "Downloads" de lijst met: Driftarme Spuitdoppen en technieken aan - versie 27 oktober 2014.

 

 

 

Tags:

gewasbescherming

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.