Naar inhoud

Grasland; - Update -- Wat gaan we doen na de droogte? -

11 augustus 2018

Vanaf mei is het ontzettend droog en iedereen verlangt naar water. De voorspellingen geven voorlopig nog droogte aan, op een plaatselijke bui van 2 tot 5 mm na. Heel Nederland verandert langzaam in een savanne en ondertussen gaat op sommige plekken zelfs het kweekgras dood. Maar wat gaan we doen als er straks wel water valt; lees hieronder meer.

Extreme droogte, erger dan in 1976.

 

Door extreme droogte zijn dit jaar veel percelen aan vernieuwing toe, steeds meer graslanden worden geel.

Op de plekken waar beregend werd was het meer in leven houden en in stand houden van de grasmat dan opbrengst van je land af halen.

Zeker op zandgrond zagen we dat het grasland hard achteruit ging, sommige plekken zijn zo heet geworden dat zelfs de wortels verbrand zijn.

 

Wanneer gaan we wat doen?

 

Zonder regen en met deze droogte zal er weinig effect zijn van zowel doorzaaien als van doodspuiten van het grasland.

Wanneer u ervoor kiest om het grasland volledig te vernieuwen vanwege het grote kweek aandeel is het verstandig om te wachten tot er weer wat leven en groei in het kweekgras zit,  anders zal de Roundup Ultimate niet voldoende worden opgenomen.

Het doorzaaien van het grasland heeft op dit moment nog weinig zin, het gras moet de kans krijgen om boven te komen en door te groeien. Als er nu gezaaid wordt zal het grotendeels verdrogen.

Zoals het er nu naar uitziet gaat het nog niet een aantal dagen achter elkaar regenen. Wanneer er nu wel doorgezaaid wordt, lopen we het risico dat bij een klein beetje regen de zaden kiemen en de daaropvolgende dagen weer volledig dood branden.

 

Doorzaaien, een mogelijkheid.

 

Het is nu een doods gezicht als je over de weilanden heen kijkt, maar verdort gras kan nog volledig herstellen, zolang de wortels en het groeipunt nog in leven zijn.

Het is erg belangrijk dat u eerst goed in kaart brengt hoe de percelen er aan toe zijn en of deze weer gaan groeien/produceren wanneer er voldoende water valt.

Als het gras weer gaat groeien na voldoende vocht is het aan te raden om het grasland door te zaaien en daarmee de graszode een opfrisbeurt te geven en het onkruid niet de kans te geven om op de kalere plekken door te komen.

 

Opnieuw zaaien van grasland.

 

Allereerst is het belangrijk om te kijken naar het aandeel goed gras in uw weiland. Door de droogte zijn deze grassen vaak als eerste doodgegaan, door de groene vlekken die in het weiland achterbleven was het duidelijk waar de kweek stond in het perceel.

Is het aandeel kweek en andere gras/onkruid soorten die u liever niet in uw weiland heeft groter dan 20%? Dan is het verstandig om er voor te kiezen het grasland dood te spuiten, klaar te maken om opnieuw in te zaaien.

Grijp bij het vernieuwen meteen in om eventuele storende lagen te verhelpen en de PH op orde te brengen met bekalking.

 

RVO - regelgeving.

 

Om de grasmat te herstellen op derogatie bedrijven op zand en lössgronden kun je tot 31 augustus een vrijstelling aanvragen bij RVO.

Je kunt je tot 31 augustus aanmelden en deze percelen tot 15 september opnieuw inzaaien.

Niet derogatie bedrijven op deze grondsoorten kunnen een droogteschade vrijstelling aanvragen.

Op klei en veen gronden mag je tot 15 september grasland vernietigen.

 


Ondanks dat het scheurverbod nu  uitgesteld is tot 1 september 2018 geldt nog dat wanneer u na 31 mei, op derogatie bedrijven (zand- en lossgronden), uw grasland mag vernieuwen. Er geldt dan een korting van van 50 kg stikstof/ha voor gescheurd grasland. Hiermee vervalt de stikstof bemonsteringsplicht voor deze percelen. Het is belangrijk hier rekening mee te houden.


 

Grasmengselkeuze

 

Als u kiest voor grasland vernieuwen dan levert GreenSpirit het meeste resultaat op. Deze GreenSpirit mengsels bevatten de beste rassen voor de hoogste productie eiwit van eigen land. Daarnaast hebben de grassen in deze mengsels een late en gelijkmatige doorschietdatum.

Goed grasland is namelijk de basis voor een goede kwaliteit ruwvoer.

 

Wij adviseren de volgende grasmengsels:

 

GreenSpirit Smakelijke Weide – flexibel inzetbaar voor beweiden en maaien.

 

GreenSpirit Maaien – voor een lange levensduur en een maximale opbrengst kuilgras.

 

GreenSpirit Structuur - Op droogte gevoelige gronden kunt u ook kiezen voor zacht bladig rietzwenk, deze wortelt dieper en heeft minder last van droogtestress dan Engels raaigras, ook heeft ze een hoge opbrengst en levert extra structuurwaarde op die dan niet aangekocht hoeft te worden.

 

GreenSpirit Doorzaai - Wanneer u kiest voor het doorzaaien van het bestaande grasland is GreenSpirit Doorzaai met een extreem snelle opkomst, lange levensduur en een hoge voederwaarde en opbrengst een enorme topper.

Deze is geschikt voor zowel beweiden als voor maaien.

 

Onze teeltmanagers helpen u graag bij het beoordelen van de grasmat en het adviseren van de juiste grasland mengsels, neem gerust contact met ons op.

Tags:

Voederwaarde
TerraNature
gras
loonwerk veehouderij

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.