Naar inhoud

Grasland; bemesting grasland in het voorjaar.

07 maart 2016

Grasland bemesten vraagt om kennis van de bodem. In het voorjaar is het de tijd om te kijken naar de bodemanalyse om op de juiste wijze de bemestingsstrategie samen te stellen. Alleen op deze manier kan er gras groeien met de optimale voederwaarde. Lees hieronder meer.

Grasland in het voorjaar bemesten op basis van een grondanalyse is belangrijk. Is de bodem in balans dan kan gras de juiste voedingsemelenten opnemen voor de productie van goed verteerbaar eiwit. Bemesting is hiervoor de basis. De volgende volgorde van bemesting  is hierbij van groot belang:

 

1. Streef naar een goede pH, voor grasland en mais is een pH van 5,3 het meest ideaal.   Dit betekent dat rond een pH van 5,3 alle voedingselementen in de bodem goed opneembaar kunnen zijn.

U kunt de pH verhogen met bijv. Ankal of een andere snelwerkende kalk. Is de pH op 5,3-5,5 en u wilt hem op dat niveau houden dan kunt u een grovere kalk gebruiken. Deze komt langzamer vrij en houdt de pH op niveau. Dit kan bijv. Zeeschelpenkalk zijn. Deze is verstrooibaar met de kunstmeststrooier.

 

2. Zorg voor een goede kali toestand. Kali is het transport element in de plant. Een goed transport en een goede verhouding van kali met andere elementen zorgt voor een betere opneembaarheid van sporenelementen als o.a. Selenium en Kobalt. Ook komt er meer stikstof beschikbaar na een kalibemesting. Dit is gemiddeld ongeveer 20 kg N bij een gift van 100 kg K2O. U kunt kali strooien in de vorm van Kali 50 (kaliumsulfaat) en Kali 60 (kaliumchloride) Kali 50 bevat ook zwavel wat gunstig is voor de eiwitproductie.

 

3. Geef de stikstofgift in de juiste vorm. Amonium en amide stikstof spoelen minder snel uit, zijn efficienter in omzetting naar eiwit en verhogen het  darm verteerbare eiwit in het gras. Nitraatstikstof is minder efficient en geeft een slapper gras gewas met minder structuur. De volgende vloeibare stikstof meststoffen kunt u gebruiken. Iedere meststof  kent zijn eigen samenstelling en prijs. De stikstofmeststoffen zijn:  Urean,  NTS, Ureum en Flexfertilizer. Wilt u meer weten over deze meststoffen, prijs en samestelling dan kunnen onze teeltspecialisten u hierover meer vertellen.

 

Voordelen van vloeibare meststoffen zijn o.a.:

-  de betere verdeling

-  snellere opneembaarheid

-  bij drogere omstandigheden ook sneller opneembaar

-  het nauwkeurig verdelen

-  eventueel bij mengen van sporenelementen als Kobalt en Selenium

-  eenvoudige toediening met de veldspuit

 

Voor vragen kunt u bellen met onze teeltspecialisten of  u kunt ons benaderen via uw loonwerker.

Tags:

gras
bemesting

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.