Naar inhoud

Biofumigatie; voor bodem verbetering!

22 juli 2015

Het eerste perceel met het mengsel Biovitaal van Innoseeds is ingewerkt. De omstandigheden van inwerken en de bodemtemperatuur waren ideaal voor een goede werking tegen aaltjes. Lees hieronder meer!

Biofumigatie; dit jaar zijn eind mei een aantal percelen ingezaaid met Biovitaal, een mengsel van Innoseeds speciaal voor biofumigatie. Dit is een natuurlijke wijze om schadelijke aaltjes te bestrijden.

Het is het streven dat het gewas bij 80% bloei wordt verhakseld en ingespit en daarna wordt afgedicht. Dit gebeurt in een werkgang met een roterende spitmachine. Voorop de trekker is een aangepaste klepelmaaier met kneusinrichting gemonteerd die het gewas maximaal kneust om het enzymatische proces in de bodem opgang te krijgen. De verhakselde plantenresten vormen dan de stof isothiocyanaat (ITC) dat vrij komt bij het enzymatisch proces in de bodem.  De hoeveelheid van ITC is weer bepalend voor de doding van schadelijke aaltjes. Voor een goed proces is een bodemtemperatuur nodig van rond de 18 graden.

 

Het Biovitaal  mengsel van InnoSeeds 25 kg/ha kunt u zaaien tot ongeveer 15 augustus voor een goed resultaat met Biofumigatie.

 

Biovitaal bevat 80% bladrammenas en 20% zwaardherik met de juiste resitentie om uitbreiding tijdens de teelt te voorkomen en daar bovenop komt het resultaat van de biofumigatie.

 

Ongeveer 3 weken na het inspitten en dichtrollen wordt op dit perceel Japanse haver gezaaid van Innoseeds. Japanse haver (Luxerial) geeft vrijwel geen uitbreiding aan het vrijlevende aaltje en produceert daarnaast veel organische stof en doorwortelt de grond diep.

 

Op deze manier voegt men in 1 jaar 875 kg effectieve organische stof  per ha toe uit het Biovitaal mengsel en  1500 kg effectieve organische stof uit de Japanse haver. Totaal bijna 2400 kg effectieve organische stof voor bodemverbetering en daarnaast een bestrijding van schadelijke aaltjes.  

Tags:

groenbemester

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.