Naar inhoud

Biofumigatie; de basis voor een gezonde teelt in 2018.

29 juni 2017

De eerste biofumigatie percelen zijn deze week alweer ondergewerkt. Biofumigatie is het kneuzen en onderwerken van een mengsel van bladrammenas en zwaardherik. Deze beide groenbemesters bevatten stoffen die bij het onderwerken een aaltjes dodende werking hebben, daarnaast is de groene massa een voedingsbron voor het bodemleven. Lees hieronder meer!

Biofumigatie is een methode waarbij een mengsel van bladrammenas en zwaardherik wordt fijn gehakseld en ingespit met een roterende spitmachine (foto) Biofumigatie heeft een werking op schadelijke alen doordat stoffen uit de plantmassa een dodende werking hebben. Het beste is dat hierbij de grond goed wordt afgedicht. Hoe dichter hoe beter en het beste is af te dekken met plastic.  Dit is echter kostbaar. De werking van het inspitten en dicht rollen  is  op schadelijke alen  slechts beperkt.  De werking van resistente bladrammenas  en zwaardherik  van  op bijvoorbeeld Meloidogyne Chitwoodi is juist goed.  Het blijft belangrijk ieder positief  punt van aaltjes beheersing mee te nemen in  de vruchtwisseling.

 

Daarnaast heeft biofumigatie een effect op het bodemleven. Door de hoeveelheid verse plantmassa wat goed door de bouwvoor verdeeld wordt en de relatief warme bodem geeft dit het  bodemleven een boost. Veel bodemleven zorgt uiteindelijk weer voor langdurige organische stof. Dit resulteert in een hogere opbrengste voor het volg gewas.

 

Ten Brinke b.v. heeft nu in een vast bouwplan 4 jaar ervaring met Biofumigatie. Dit wordt ingepast in een bouwplan waarbij zomergerst plaats heeft gemaakt voor Biofumigatie. De resultaten in dit bouwplan op grond welke  gevoelig is voor Paratrichodorus  teres zijn zeer positief. 

Enerzijds komt dit door het weglaten van de zomergerst en anderzijds door de geringe vermeerdering van Parachodoris teres van het Biofumigatie mengsel. Hierdoor is het mogelijk uien te telen na de Biofumigatie zonder een nematicide toe te passen. 

 

Na de teelt van Biofumigatie kan alsnog een groenbemester geteeld worden welke andere schadelijke aaltjes opruimt. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan dit Japanse Haver of alsnog een bladrammenas zijn.  Eventueel zou Raketblad of een vanggewas ook nog een mogelijkheid zijn om aardappelcysten te doden.

 

Binnen het bouwplan zien we een positief effect op het bodemleven, de bewerkbaarheid van de bodem en het opbrengstpotentieel. Al met al is het verlies van het saldo van de zomergerst weer snel goed gemaakt met een hogere opbrengst en een betere kwaliteit van de volg teelten en het minder gebruik van nematicide.

 

Heeft u vragen of wilt u in de praktijk zien hoe  op deze  strategische manier  aaltjes management plaats vindt dan kunt u contact met ons opnemen!

Tags:

groenbemester

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.