Naar inhoud

Bemesting; nieuwe meststof TerraNature Structure + Mg.

05 maart 2019

Voor percelen waar een tekort aan opneembare Calcium en Magnesium een rol speelt hebben wij nu een nieuwe meststof TerraNature Structure + Mg. Deze meststof bevat Calcium en Magnesium zodat u twee vliegen in een klap slaat. Hieronder alle TerraNature meststoffen op een rijtje.

Wat zijn TerraNature meststoffen?

TerraNature meststoffen zijn meststoffen die zijn opgebouwd uit organische stikstof. Hierdoor zijn de meststoffen weinig gevoelig voor uitspoeling.  Door de organische binding is de meststof wel altijd beschikbaar voor de plant. Zowel onder droge als natte omstandigheden is de meststof goed opneembaar en ontstaat er een regelmatige groei zonder al te veel stress. Dit resulteert in een betere kwaliteit van het eindproduct, beter bewaarbaar en van hogere kwaliteit. Daarnaast zijn de meststoffen gecoat met Humuszuur wat rondom de meststof in de bodem een iets verzurend effect geeft vergelijkbaar met de bodem rond de wortel van de plant. Hierdoor komen ook andere organisch gebonden elementen beter beschikbaar voor de plant. TerraNature meststoffen bevatten absoluut geen nitrificatie of urease remmers en bevatten ook geen chloride.

 

Waarom TerraNature meststoffen gebruiken?

TerraNature meststoffen zijn klaar voor de toekomst en passen uitstekend bij onze visie. Organische mest aan de basis en bijbemesten met TerraNature meststoffen. Door effcient te bemesten creeert u ruimte voor organische mest. U verbetert de bodem, stimuleert het bodemleven en uiteindelijk plukt u de vruchten hiervan in een betere kwaliteit en een hogere opbrengst. 

TerraNature meststoffen zijn gezond voor de bodem en bevatten geen zouten maar organisch gebonden stikstof. Deze stikstof is zowel onder droge als vochtige omstandigheden goed opneembar voor de plant. De beworteling wordt gestimuleerd en dit geeft planten meer inhoud aan voedingselementen. Vandaar dat TerraNature meststoffen ook alleen datgeen bevatten waar de plant om vraagt.

 

 

Welke TerraNature meststoffen zijn er?

TerraNature Gold;

Deze meststof bevat 46%  stiktstof + humuszuur

Geschikt voor grasland en als basis bemesting in de akkerbouw

 

TerraNature Gold + S;

Deze meststof bevat 38% stikstof en 18% zwavel + humuszuur

 

TerraNature Gold + K;

Deze meststof bevat 16% stikstof, 32% kali en 6% zwavel + humuszuur

 

TerraNature Gold + B;

Deze meststof bevat 46% stikstof en 0,15% Borium + humuszuur

Geschikt voor de aardappelteelt en groenteteelt als basisbemesting.  

 

 

De volgende meststoffen zijn geschikt voor het op peil brengen van de opneembare calcium en /of magnesium in de bodem. Calcium is in de plant belangrijk voor de celopbouw en stevigheid en draagt daarmee bij aan de uiteindelijke kwaliteit van het eindproduct. Bij aardappelen gaat het specifiek om de schilkwaliteit. Magnesium is belangrijk voor de energiehuishouding in de plant.

 

TerraNature Structure;

Deze meststof bevat 45% Calcium en 35% zwavel + humuszuur

.

TerraNature Structure + Mg;

Deze meststof bevat 22,5% Calcium en 12,5% Magnesium + 42,5% zwavel + humuszuur

 

 

TerraNature meststoffen in de praktijk?

TerraNature meststoffen zijn goed verstrooibaar tot een breedte van 36 meter.

TerraNature meststoffen zijn verkrijgbaar in bigbag's van 500 kg.

 

Heeft u vragen over bemesting van uw gewassen of wilt u toekomst gericht bemesten vraag onze teeltmanagers.

Tags:

TerraNature
bemesting
Duurzaamheid

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.