Naar inhoud

Bemesting; beschikbare Calcium en of Magnesium bijsturen met TerraNature.

04 maart 2019

Steeds vaker zien we op de Eurofins grondanalyse een te laag niveau van beschikbare Calcium. Het tekort komt zowel op grondsoorten met een hoge als met een lage pH voor. Calcium speelt een grote rol voor de kwaliteit van uw gewas en de weerstand tegen ziekten en plagen. Lees hieronder meer!

Calcium tekort komen we steeds vaker tegen. Op grondanalyses kunnen we dit zien bij Calcium PLANT BESCHIKBAAR, is deze waarde ver onder de norm (laag) dan is het aan te raden met Calcium te bemesten. De lage waarden komen we zowel tegen op gronden met een hoge pH als met een lage pH. Wat veel mensen veronderstellen is dat calcium invloed heeft op de pH (zuurtegraad van de bodem). Dit is onjuist, de binding van Calcium met sulfaat (Calciumsulfaat of ook wel gips genoemd) heeft geen invloed op de pH maar wel op de plantbeschikbare hoeveelheid Calcium.

Kalk (Calcium gebonden aan carbonaat) heeft wel invloed op de pH . De carbonaat bindt H+ ionen en daardoor wordt de zuurgraad verlaagd in de bodem. Dit is dus een duidelijk verschil.

 

Opname en functie van Calcium in de plant.

Een plant neemt calcium op als een tweewaardig positief geladen ion (Ca2+). Calcium is het enige element dat alleen door de worteltoppen wordt opgenomen. De opname van calcium is een passief proces. Dat wil zeggen: calcium gaat met de waterstroom mee de wortels in en wordt zo via de houtvaten omhoog getransporteerd naar actief verdampende delen. Eenmaal op de plaats van bestemming in de plant wordt calcium opgeslagen in de vacuolen (opgelost of in de vorm van Ca-oxalaat kristallen) of in de celwandruimte (met name de middenlamel van de celwand bevat Ca-pectinaat). Dit geeft aan dat herverdeling van eenmaal opgenomen calcium in de plant lastig is. Calcium is dus immobiel in de plant. Het calcium in de vacuole zorgt voor osmotische waarde en voorkomt toxiciteit van andere elementen indien deze in te hoge mate worden opgenomen. Dit laatste speelt vooral een rol in de wortels. In de celwand zorgt calcium voor versteviging van de wand en doorlatendheid.

 

Calcium en uw gewas.

In bijvoorbeeld aardappelen  heeft Calcium effect op de schilkwaliteit van de nieuw te vormen aardappel. Voldoende goed opneembare Calcium zorgt voor minder schurft en een betere gladdere kwaliteit van de schil.  Het is niet bekend of een overvloed aan opneembare Calcium schade kan doen. Wel is bekend dat te veel Calcium, dus bij overmatige gips bemesting de opneembare Calcium andere elementen kan binden zoals opneembare fosfaat.  

 

Overschot aan Calcium.

Te veel Calcium bemesten (gips) is gunstig voor de structuur maar reduceert de opneembare fosfaat waardoor dit ten koste gaat van de knolzetting. Kijk dus uit met een overschot voor de teelt van bijvoorbeeld pootaardappelen. Wat u wint met goed opneembare startfosfaat kan te niet gedaan worden met een overdadige calciumbemesting (gips). 

Tip:  Geef uw startfosfaat in de rij bij de knol en geef uw calcium meststof vlak voor het frezen van de ruggen.

 

Calcium bemesten doet u met:

Korrelmeststof:        

TerraNature Structure              (bevat 45 % CaO)                                -----  Adviesgift:  100-200 kg/ha  

TerraNature Structure + Mg    (bevat  22,5% CaO en 12,5%  MgO)  ----- Advies gift: 300-400 kg/ha

 

 

Vloeibare meststof:  

Flex 212 N9 + Ca 12%, B, Zn  (bevat 9% N (ureum) + 12% CaO)

Adviesgift:  200-300 ltr/ha  =  260- 390 kg/ha    (SG = 1300 kg)

 

Heeft u vragen over de bemesting van uw gewassen, vraag onze teeltmanagers!

Tags:

TerraNature
bemesting
Grondonderzoek

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.