Naar inhoud

Algemeen; toelating middelen Reglone / Reglone Bold en Dual Gold / Gardo Gold.

04 maart 2019

Hierbij de laatste informatie betreffende de toelating Dual Gold en Gardo Gold op zandgronden. Daarnaast ook de laatste informatie over de uitverkoop en opgebruiktermijn van Reglone, Reglone Bold e.a. diquat bevattende middelen. Lees hieronder meer!

 

Reglone en Reglone Bold.

Het Ctgb heeft een besluit genomen aangaande het opgebruik van Reglone. Het volgende zal naar onze informatie komende week worden gepubliceerd op de Ctgb website:

 

- Reglone     Intrekking toelating per 4 mei 2019    

Aflevertermijn tot 4 november 2019    

Opgebruiktermijn tot 4 november 2019  

 

- Reglone Bold     Intrekking toelating per 4 mei 2019    

Aflevertermijn tot 4 november 2019    

Opgebruiktermijn tot 4 februari 2020  

 

 

Wat betekent dit voor u?

Heeft u bij ons besteld dan leveren wij die hoeveelheid binnenkort uit. Verder is er nog Reglone zolang de voorraad strekt. De fabrikant zal niet meer produceren.

 


 

Dual Gold en Gardo Gold

Het gebruik van de producten Dual Gold® en Gardo® Gold is per 14 maart 2019 niet meer toegestaan op zandgronden en in grondwaterbeschermingsgebieden . Deze maatregel vloeit voort uit het Europese herregistratieproces van de werkzame stof s-metolachloor. Het is duidelijk geworden dat een ongewijzigd gebruik zal leiden tot een verbod. 

Dit komt doordat bij gebruik op zandgronden de werkzame stof s-metolachloor en/of metabolieten hiervan in het grondwater terecht kunnen komen. Aangezien Syngenta alles in het werk stelt de producten Dual Gold en Gardo Gold zoveel als mogelijk voor de toekomst te behouden, is in overleg met het Ctgb de bovengenoemde restrictie tot stand gekomen. 

 

Wat betekent dit voor u?

Om u te helpen bij het bepalen of Dual Gold en/of Gardo Gold mogen worden gebruikt, hebben wij een website ontwikkeld (klik op) www.zandzoeker.nl

Op de website en in de app kunt u per perceel zien – gebaseerd op de Grondsoortenkaart 2006 als de wettelijke basis voor de classificatie van gronden – of u Dual Gold of Gardo Gold wel of niet mag adviseren.    

Let goed op:  deze zandkaart komt niet overeen met de gronden die voor de mestwetgeving geldt.

 

Heeft u vragen over bovenstaande situatie bel gerust met onze teeltmanagers of met ons kantoor.

 

 

 

 

Tags:

algemeen
gewasbescherming
Duurzaamheid

Informatie aanvraag

Wij hebben enkel uw naam, telefoon en/of email nodig.

Na het versturen nemen wij z.s.m. contact met u op.